เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off CCRT Plus ออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off CCRT Plus ออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ออกปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK และฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้โดยเร็ว

วันนี้ (4 พ.ย. 64) ที่ บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off CCRT Plus (Comprehensive Covid-19 Response Team) เพื่อออกปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก ด้วยการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจATK และ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้โดยเร็ว โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานแผนปฏิบัติการ โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ติดต่อกันเป็นเวลานานต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดจากทั้งคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์เดิมที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดเชื้อในครอบครัว รวมถึงการติดเชื้อในชุมชนแรงงานต่างด้าว ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรม Kick off CCRT Plus จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา Covid-19 เชิงรุก โดยการตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK และระดมฉีดวัคซีน Covid-19 ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ จากรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน 4 จุด ประกอบด้วย แขวงศรีวิชัย ณ สำนักงานแขวงศรีวิชัย แจ่งหัวริน , แขวงเม็งราย ณ ศูนย์วัณโรคเชียงใหม่ ตรงข้ามร้านสุริวงค์บุ๊คเซ็นเตอร์ , แขวงนครพิงค์ ตั้งจุดตรวจเฉพาะกิจ ณ โรงเรียนวัดป่าแพ่ง และ แขวงกาวิละ ตั้งจุดตรวจเฉพาะกิจ ณ หอประชุม ในสวนสุขภาพบ้านเด่น โดยแต่ละจุดจะมีทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง อสม. และอาสาสมัครต่างๆ มาร่วมมือกันปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีทีมเร่งค้นหาและตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ลงพื้นที่ตรวจในชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อคัดกรอง และนำเข้าสู่กระบวนการแยกกักตัวหรือการเข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด ทั้งประชาชนคนไทย และแรงงานต่างด้าว โดยผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ จะทำการนัดหมายให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทันที

โอกาสนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ หอประชุม ในสวนสุขภาพบ้านเด่น โดยพบว่า มีประชาชนทั่วไป รวมถึงแรงงานต่างด้าว เดินทางเข้ามาตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดตรวจดังกล่าว สามารถให้บริการตรวจหาเชื้อได้เฉลี่ย 200 คนต่อวัน

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้