เชียงใหม่ยังคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ผู้ว่าฯยังให้ศูนย์สั่งการฯถอดบทเรียนวางยุทธศาสตร์ไว้แก้ปัญหาปีหน้า

เชียงใหม่ยังคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ผู้ว่าฯยังให้ศูนย์สั่งการฯถอดบทเรียนวางยุทธศาสตร์ไว้แก้ปัญหาปีหน้า

เชียงใหม่ยังคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ผู้ว่าฯยังให้ศูนย์สั่งการฯถอดบทเรียนวางยุทธศาสตร์ไว้แก้ปัญหาปีหน้า ระบุพื้นที่เผาซ้ำซากทางโซนใต้เหตุชาวบ้านเชื่อทำให้มีรายได้จากเห็ดถอบปีละ 10 ล้านบาทจะแก้อย่างไร แม้ภาพรวมปีนี้จะดีกว่าที่ผ่านมา

นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์หลังช่วง 60 วัน ห้ามเผาในช่วงระหว่างวันที่ 21 เมษายน 60  ถึง 1 พฤษภาคม 60 ที่ผ่านมา  ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ของจังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศสูงสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 60 ซึ่งอยู่ที่สถานีตรวจวัดศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก มีค่า 111 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

การตรวจพบจุดความร้อน (HOTSPOT) มีจุดความร้อนสะสมทั้งสิ้น 157 จุด พบมากใน อ.แม่แจ่ม จำนวน 50 จุด อ.สะเมิง จำนวน 15 จุด และ อ.อมก๋อย จำนวน 14 จุด ส่วนประเภทการใช้ที่ดินที่พบมากที่สุดคือ พื้นป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 74 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 59 จุด และเขต สปก. จำนวน 14 จุด ทั้งนี้สรุปภาพรวมในปี พ.ศ. 2560 ตรวจพบจุดความร้อน Hotspot จำนวนทั้งหมด 886 จุด พื้นที่เผาไหม้จังหวัดเชียงใหม่ จากข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง13 เมษายน 2560 พื้นที่เผาไหม้ 1. ป่าอนุรักษ์ จำนวน 320,699 ไร่ 2. ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 296,375 ไร่ 3. เขต สปก. จำนวน 22,731 ไร่ 4. พื้นที่เกษตร จำนวน 11,751 ไร่ 5. ชุมชนและอื่น จำนวน 39,361 ไร่ 6. พื้นที่ริมทางหลวง (250เมตร) จำนวน 21,533 ไร่ รวมทั้งหมด จำนวน 712,450 ไร่

ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ บอกอีกว่าสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนกำหนดวันเผากำจัดวัสดุเหลือใช้การเกษตร(แผนการเผา) ในช่วงวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2560 อำเภอที่มีแผนการเผาได้แก่ อ.จอมทอง อ.ไชยปราการ อ.แม่ออน อ.ฮอด อ.เชียงดาว และ อ.พร้าว กำหนดให้เผากำจัดวัสดุเหลือใช้การเกษตรตามแผนการเผาที่จังหวัดอนุญาตและในช่วงเวลา 14.30 น. ถึง 18.00 น. เท่านั้น

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบวีดิโอ.คอนเฟอร์เร้นท์ กับนายอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่  โดยกล่าวว่า ภาพรวมคุณภาพอากาศเชียงใหม่ปีนี้ดีขึ้นจากปีก่อน ในเดือนเมษายนมี Hotspot  เกิดขึ้น 886 จุด ขณะที่ เมื่อปี 2559  เกิดขึ้น 2,005 จุด ส่วนพื้นที่เผาไหม้เดือนเมษายน ยังไม่ถึง 5 แสนไร่ จะเห็นได้ว่าการเผาน้อยลง เพราะความสามารถในการดับดีขึ้น  เนื่องจากความร่วมมือเสียสละของคนในชุมชน และอาสาสมัครดับไฟป่าในพื้นที่  แต่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาห้ามเผา ภารกิจปกติ จำเป็นต้องปิดลง แต่ให้คงศูนย์อำนวยการสั่งการไว้ เพื่อประชุมหารือ ถอดบทเรียน  เพื่อวางยุทธศาสตร์ในปีต่อไป

นอกจากนั้น ผวจ.เชียงใหม่ ยัง ได้ฝากให้ศูนย์วอร์รูมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทาง ร่วมกัน โดยประเด็นแรกคือหลายพื้นที่ชาวบ้านได้ทวงคืนพื้นที่ให้กับทางราชการจะพัฒนาอย่างไร พื้นที่ทำไร่หมุนเวียน จะทำอย่างไรให้ลดลง มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง เช่น ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เฉลี่ย 4 แปลง และแม่แจ่ม การพัฒนาที่ยั่งยืนจะทำอย่างไร  ส่วนพื้นที่เสี่ยงยิ่งนานยิ่งมากขึ้นกว่าปีแล้ว จะแก้ปัญหานี้อย่างไร หากไม่ควบคุมจะกลายเป็นพื้นที่เผาไหม้ระยะยาว ทางภาควิชาการต้องมาช่วยคิด  เพราะการชิงเผาอย่างเดียวไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  และในพื้นทำกินบางตำบลของอำเภอฮอด ดอยเต่า และพร้าว สาเหตุของการเผามาจากเห็ดถอบ โดยเฉพาะที่ อ.ดอยเต่า มีรายได้ถึงปีละ 10 ล้าน ซึ่งเป็นการเผาโดยความเชื่อ เพื่อปากท้องจะทำอย่างไร

“สำหรับในพื้นที่สุ่มเสี่ยง อาทิ เส้นทางอำเภอหางดง,  อำเภอแม่ริม และโดยเฉพาะพื้นที่รอบดอยสุเทพ-ปุย ให้คงยุทธการดูแลควบคุมไฟป่าไว้ โดยให้หน่วยของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทหาร จัดชุดลาดตระเวนดูแลต่อเนื่อง  จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนจริงๆ โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 ที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะเสด็จฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขอให้ดูแลอย่างเข้มงวด”นายปวิณ กล่าว.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้