เชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการ “ธ เสด็จแดนลำพูน” เทิดพระเกียรติ ร.9

เชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการ “ธ เสด็จแดนลำพูน” เทิดพระเกียรติ ร.9

- in headline, จับกระแสสังคม

ลำพูน (11 ต.ค.60) / เมืองจามเทวีเปิดนิทรรศการ “ธ เสด็จแดนลำพูน” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าชม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดเดือนตุลาคมนี้เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ธ เสด็จแดนลำพูน” โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีจำนวนมากนายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ มหรสพ และวัฒนธรรมไทย ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในนามของทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอเนื้อหานิทรรศการ ในหัวข้อ “ธ เสด็จแดนลำพูน” ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ยังประโยชน์ต่อปวงประชา นำเสนอโครงการตามพระราชดำริ รับผิดชอบโดยสำนักงานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านที่ 2 ธรรมมะของพระราชา เนื้อหานำเสนอความสำคัญที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงสืบสานหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนา รับผิดชอบโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ด้านที่ 3 ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา เนื้อหาเป็นการสืบสานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านที่ 4 หลอมรวมใจ ปวงประชาลำพูน เชิญชวนให้ผู้ชมนิทรรศการร่วมกันเขียนปณิธานสืบสานตามรอยพ่อแขวนไว้บนต้นไม้ของพ่อ รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนต่อมาภายในงาน มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ” โดย รศ.สมโชติ อ๋องสกุล ที่ปรึกษาศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้นิทรรศการ “ธ เสด็จแดนลำพูน” จะเปิดให้ประชาชนเข้าชม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค. 60 ในวันและเวลาราชการ

 

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้