เครือข่ายอนุรักษ์ฯน้ำโขง ชูป้ายต้านเรือสำรวจจีน-จี้ รบ.สั่งเลิก ย้ำเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางความมั่นคง  

เครือข่ายอนุรักษ์ฯน้ำโขง ชูป้ายต้านเรือสำรวจจีน-จี้ รบ.สั่งเลิก ย้ำเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางความมั่นคง  

- in headline, อนุภาคลุ่มน้ำโขง

เชียงราย (22 เม.ย.60) / เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ชูป้ายต้านเรือสำรวจจีน ที่คอนผีหลง และผาได หลังเรียกร้องรัฐบาลออกคำสั่งยกเลิก ชี้เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางความมั่นคงระหว่างประเทศ พร้อมจี้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงระยะที่ 1 ด้วยนายนิวัฒน์  ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ เปิดเผยถึงกรณีที่กรมเจ้าท่าอนุญาตให้เรือสำรวจแม่น้ำโขง ของบริษัท CCCC Second Habor Consultants ซึ่งเป็นเรือบริษัทเอกชนจีนที่ได้รับสัมปทานเข้ามาสำรวจแม่น้ำโขงตามมติ ครม. เข้าเทียบท่าที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และจะใช้เวลาราว 2 เดือนในการทำการสำรวจร่องน้ำที่ติดกับชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน จ.เชียงราย รวม 15 จุด เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง เท่ากับเป็นการเปิดพื้นที่ทางอธิปไตยของประเทศให้กับจีนได้ทำการสำรวจ ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งดังนั้นในฐานะเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงจึงขอแสดงจุดยืนเดิม คือไม่เห็นด้วยกับ มติครม. ดังกล่าว และถือเป็นความผิดพลาดอย่างรุนแรงที่รัฐไทย ยินยอมให้ดำเนินโครงการที่จะสร้างความเสี่ยงและผลกระทบร้ายแรงโดยได้เรียกร้อง ให้รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกการสำรวจครั้งนี้ ห้ามบริษัทเอกชนจีน เข้ามาทำการสำรวจพื้นที่ในแผ่นดินไทย อันเป็นพื้นที่อ่อนไหว ทั้งในทางระบบนิเวศธรรมชาติ และในทางความมั่นคงระหว่างประเทศ สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในขณะนี้ คือ ประเด็นสำคัญระหว่างประเทศนี้ กำลังถูกดำเนินการโดยบริษัทเอกชนที่รับจ้าง และหน่วยงานรัฐไทยระดับกรมเท่านั้น ทั้งๆ ที่ควรเป็นการตัดสินใจโดยรัฐบาล เพราะหากเกิดความเสียหาย จะไม่สามารถแก้ไขได้อีกนอกจากนี้ ทางเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ได้ขอให้มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการระเบิดแก่ง แม่น้ำโขงในระยะที่ 1 และการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างแม่น้ำโขงตอนบน-สามเหลี่ยมทองคำ เพื่อเปรียบเทียบกับการค้าขายกับจีนตลอด 15 ปีที่ผ่านมา และหาทางออกในการค้าที่เป็นธรรมและยั่งยืนนายนิวัฒน์  กล่าวว่า เนื่องจากวันนี้ (22 เม.ย.) เป็นวันคุ้มครองโลก ทางเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง จึงได้ฤกษ์จัดกิจกรรมแสดงพลัง เพื่อให้รัฐบาลและสาธารณะรับรู้ว่าคนในพื้นที่ไม่เห็นด้วย  ไม่ต้องการให้มีการระเบิดเกาะแก่ง โดยชูป้ายต่อต้านในเรือเร็ว บริเวณคอนผีหลง ต.ริมโขง อ.เชียงของ และผาได ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น ขณะเดียวกันก็จะยื่นหนังสือถึงเรือสำรวจของจีนโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้