เครือข่ายขุติเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย ฟ้องศาลปกครอง ให้สั่งยกเลิก EIA

เครือข่ายขุติเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย ฟ้องศาลปกครอง ให้สั่งยกเลิก EIA

เชียงใหม่ / เครือข่ายยุติเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย บุกฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่ ขอให้ยกเลิก EIA ชี้ขาดความชอบธรรม เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง พร้อมอ่านแถลงการณ์ ประกาศจุดยืน “ไม่เอาเหมืองแร่ถ่านหิน” ย้ำภายใน พ.ค.ไม่คืบหน้า รวมตัวทวงคำตอบหน้าศาลากลางเชียงใหม่แน่นอนเมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 ที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นางดวงใจ วงศธง ตัวแทนเครือข่ายยุติเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย ได้นำชาวบ้านประมาณ 150 คน ถือป้ายคัดค้านเหมืองแร่ถ่านหิน มาพร้อมกับทีมทนายความ นำโดย นายสุมิตรชัย หัตถสาร ผอ.ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น เพื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้มีคำสั่งยกเลิกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ภาครัฐและบริษัทเอกชนจัดทำขึ้น เพราะมองว่าขาดการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ไม่โปร่งใส และขาดความชอบธรรมโดยตัวแทนเครือข่ายยุติเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย และภาคีเครือข่าย ที่เดินทางมาร่วม ได้ปักหลักหน้าศาลปกครอง และผลัดกันกล่าวปราศรัยให้กำลังใจชาวบ้านกะเบอะดิน พร้อมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ในการต่อสู้คัดค้านโครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย และโจมตี EIA ที่ขาดความชอบธรรม เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง เช่น ปรากฏชื่อเด็ก/เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะร่วมลงชื่อ , บุคคลที่เปลี่ยนชื่อตัวแล้วแต่ยังมีชื่อเดิมในการร่วมลงชื่อ EIA , ไม่มีการนำเสนอผลวิจัยการรั่วไหลของโลหะหนักจากเหมืองแร่ และที่สำคัญชาวบ้านในพื้นที่ไม่ทราบข่าวสาร และขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA ขณะเดียวกันยังได้กล่าวโจมตีภาครัฐที่เอื้อประโยชน์กลุ่มทุน กดขี่ และสร้างความเหลื่อมล้ำแก่กลุ่มชาติพันธุ์ต่อมานายสุมิตรชัย ได้แจ้งให้เครือข่ายทราบว่า ได้ยื่นคำฟ้องที่แผนกคดีสิ่งแวดล้อม สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว เป็นคดีหมายเลขดำ ที่ 1/2565 และศาลจะมีหนังสือแจ้งภายใน 30 วัน  หลังจากนั้นเครือข่ายฯ ได้รวมตัวหน้าป้ายศาลปกครรอง อ่านแถลงการณ์ประกาศจุดยืน โดยมีใจความสำคัญคือ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ชาวบ้านกะเบอะดิน และชุมชนใน อ.อมก๋อย รวมทั้งภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันคัดค้านโครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย ในพื้นที่บ้านกกะเบอะดิน ต.อมก๋อย เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตชุมชน รวมถึงก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5 อีกทั้งภาครัฐได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนขอประทานบัตรนำพื้นที่ 284 ไร่ 30 ตารางวา ในการขุดเหมืองแร่ ทั้งที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร่วมกันปกป้องรักษาผืนป่ามาตลอด เช่น ทำพิธีบวชป่า ทำแนวกันไฟ ชาวบ้านกะเบอะดิน ชุมชนใน อ.อมก๋อย และภาคีเครือข่าย จึงขอประกาศจุดยืน จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ บ้านเกิด ปกป้องหลุมฝังศพบรรพชน และจุดยืนเดียว คือ ” ไม่เอาเหมืองแร่ถ่านหิน” หากไม่มีความคืบหน้าภายในเดือน พ.ค.65 จะเดินทางมาทวงคำตอบที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้