อุทยานดอยสุเทพฯแจงขึ้นป้ายขอรับบริจาคให้ชุดปฏิบัติการพิทักษ์ป่าเป็นมติที่ประชุม

อุทยานดอยสุเทพฯแจงขึ้นป้ายขอรับบริจาคให้ชุดปฏิบัติการพิทักษ์ป่าเป็นมติที่ประชุม

- in headline, จับกระแสสังคม

หน.อุทยานฯดอยสุเทพฯร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงข่าวแจงกรณีขึ้นป้ายขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจนท.พิทักษ์ป่าและชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นผลจากมติที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกัน

ที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนบริเวณรอบพื้นที่อุทยานฯ ประกอบด้วย ผ.ศ. อนุชาติ ธนัญชัย ประธานชมรมรักษ์ดอยสุเทพ,นายสุดชาย กรรณกุลสุนทร  ประธานชมรมคนรักในหลวงนานาชาติ,นายกมลรัฐ ลิ้มไขแสง ประธานกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ทสม.), นายพันธวัสย์ กรรณกุลสุนทร ประธานเครือข่ายตามรอยในหลวง,นายบุญทัน ทาหาร กำนันตำบลสุเทพ, นายพิรุณ พลฤทธิ์ กำนันตำบลแม่เหียะ,นายเปา แซ่เฒ่า พ่อหลวงบ้านขุนช่างเคี่ยน,และนายไตรภพ แซ่ย่าง  ประธานเครือข่ายม้งรอบดอยสุเทพ  12 หมู่บ้าน ได้จัดแถลงข่าวชี้แจง และทำความเข้าใจแก่สื่อมวลชน หลังจากที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวกรณีป้ายประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ไฟป่า และชุดปฏิบัติการชุมชนเฝ้าระวังไฟป่า  ในเขตอุทยานแห่งชาติดอย เทพ-ปุย

นายกริชสยามกล่าวว่า การที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และภาคีเครือข่ายชุมชน มาร่วมแถลงข่าว ครั้งนี้เพื่อชี้แจงกรณีการประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของดังกล่าวของอุทยานฯ ซึ่งอาจจะสร้างความกังวลใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วน โดยข้อเท็จจริงของการขึ้นป้ายดังกล่าวทำไปตามมติของที่ประชุมที่ต้องการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ตลอดจนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการ ไม่ได้มีเจตนาในการหาประโยชน์เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สิ่งของที่ได้จาการบริจาคทั้งหมดได้นำไปใช้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และชุมชนเพื่อภารกิจดับไฟป่าทั้งสิ้น และได้รับความชื่นชมจากหลายภาคส่วน และผลจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้ชุมชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เกิดการตื่นตัวในเรื่องปัญหาไฟป่าและตระหนักว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว เกิดความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กล่าวอีกว่า การที่ภาคเอกชน และภาคประชาชนส่วนต่างนำสิ่งอุปกรณ์ดับไฟป่า สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มาบริจาคก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยดับไฟป่า ซึ่งต้องทำงานที่ยากลำบาก และเสี่ยงภัย เพราะลำพังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ประมาณ 70 นาย ตั้งจุดตรวจ 20 จุด กระจายอยู่โดยรอบพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย กับภาระที่ต้องดูแลพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยทั้งหมดกว่า 160,000 ไร่ คงไม่ทั่วถึง จึงต้องอาศัยความร่วมมือกลุ่มราษฎรในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าขึ้น หมู่บ้านละ 25 คน ใน 30 หมู่บ้าน รวม 750 คน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลและเฝ้าระวังไฟป่า ซึ่งสิ่งที่ทีมอาสาสมัครดับไฟป่าในชุมชนยังมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานดับไฟป่า อาทิ ไฟฉายคาดศีรษะ สำหรับออกปฏิบัติงานตอนกลางคืน วิทยุสื่อสาร เครื่องเป่าลมใบไม้ หน้ากากกันฝุ่นละอองอย่างดี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัย ซึ่งในส่วนนี้งบประมาณจากทางภาครัฐอาจมีไม่เพียงพอ

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้