อำเภอ-ทหารเข้าหย่าศึกแย่งชิงน้ำระหว่างชาวนากับสวนส้มแม่อาย

อำเภอ-ทหารเข้าหย่าศึกแย่งชิงน้ำระหว่างชาวนากับสวนส้มแม่อาย

ยุติศึกแย่งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรชาวนากับชาวสวนส้มแม่อาย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กึมหลวงเพิ่มเวลาปล่อยน้ำส่งให้ชาวนาตั้งแต่มี.ค.-ก.ค.หลังจากที่เคยปล่อยน้ำวันละ 3-4 ชั่วโมง ขณะที่นายอำเภอแม่อายเตือนชาวสวนส้มทำตามข้อตกลงใช้ท่อสูบน้ำขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว หากเตือนแล้วยังฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62 เวลา 11.00 น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นาย สิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นอภ.แม่อาย เป็นประธานการประชุมร่วมกับพ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.33 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผบ.มทบ.33 เข้าร่วมประชุมร่วมกับ  กอ.รมน.จ.เชียงใหม่, ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, สภ.แม่อาย , บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 , อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก , หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ช.ม.1 , โครงการไฟฟ้าแม่กืมหลวง , กำนัน และ ผญบ.ต.แม่สาว, นายก อบต.แม่สาว , ผู้แทนเกษตรชาวนาและผู้แทนชาวสวนส้ม เพื่อแก้ไขปัญหากรณีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวสวนส้มและกลุ่มเกษตรกรชาวนา ในพื้นที่ อ.แม่อาย พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้องรวม 35 คน

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ทางกลุ่มชาวนาผู้ใช้น้ำขอให้ จนท.โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวงปล่อยน้ำลงสู่ลำห้วย เพื่อส่งให้ชาวนาในห้วงเวลา 08.00 -16.00 ของแต่ละวัน ในช่วงระหว่างเดือน มี.ค.และ ก.ค. เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ก่อนที่จะมีปัญหาความขัดแย้งทางโครงการฯได้เปิดน้ำให้ชาวนาช่วงเช้า 3-4 ชม./วัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเกษตร  ซึ่งทางโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง สามารถสนับสนุนตามที่กลุ่มผู้ใช้น้ำร้องขอได้ ทำให้ชาวบ้านมีความพึงพอใจมาก
นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำ ยังขอให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรผู้ปลูกสวนส้ม ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง คือการใช้ท่อน้ำขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว เพราะยังมีหลายรายฝ่าฝืน โดยทางนายอำเภอแม่อายรับปากว่าจะประสานกำลังร่วมกับ ตำรวจ ทหาร อปท.และกำนัน ผู้ใหญ่เข้าตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งเบื้องต้นจะขอความร่วมมือก่อน แต่หากยังพบว่ามีการฝ่าฝืนก็จะตักเตือน และถ้าหากยังไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการตามกฏหมายต่อไป
ทางกลุ่มเกษตรกรยังได้ร้องขอให้มีการสร้างฝายแบ่งน้ำขึ้นอีก จำนวน 3 จุด ที่บริเวณห้วยแม่สาว,ห้วยแม่แฮง,และห้วยแม่กืม โดยทางนายอำเภอแม่อายขอให้ จนท.ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล การสร้างฝายแบ่งน้ำและการขอสร้างอ่างเก็บน้ำเข้าสู่ที่ประชุมระดับจังหวัดในห้วงปลายเดือนนี้ และขอให้ผู้แทนของเกษตรกรเข้าร่วมประชุมด้วย.

You may also like

ผบช.ภ.5 ย้ำอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยรองรับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานหลังครม.ไฟเขียวเข้าปท.ฟรีวีซ่า

จำนวนผู้