อดีตส.ว.และส.ส.ร่วมเวทีปรองดอง “จุฬา-นที-สุชาติ”เห็นด้วยที่เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดอง

อดีตส.ว.และส.ส.ร่วมเวทีปรองดอง “จุฬา-นที-สุชาติ”เห็นด้วยที่เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดอง

- in headline, จับกระแสสังคม

อดีตส.ว.และส.ส.ร่วมเวทีปรองดอง “จุฬา-นที-สุชาติ”เห็นด้วยที่เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดอง และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (8 มีนาคม 2560) 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงานรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 กลุ่มที่ 1 กลุ่มการเมืองท้องถิ่น ในจำนวน 6 ครั้งที่จัดขึ้น โดยในส่วนของส.ว. ได้แก่ นายอดิศร กำเนิดศิริ อดีต สว.เชียงใหม่และกลุ่มอดีตส.ส.มีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย ขณะที่นายวรพล ตันติมนตรี มอบให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน และกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มทุนทางการเมือง กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มแกนนำมวลชนทางการเมือง อาทิ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีไชยปราการ,นายนที ดำรง นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวงนายจุฬา สังข์ชีพรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นต้น รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน

นายประจวบ กันธิยะ รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีความเป็นปึกแผ่นและมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างมาก แต่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาความแตกแยกขึ้นทำให้เศรษฐกิจและความเชื่อมั่นลดลง จากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไทยเคยมีร้อยละ 7-8 ปีต่อปีก็ลดลงเหลือเพียง 2-3% ต่อปี ทั้งนี้เป็นผลมาจากคนไทยแบ่งฝัก แบ่งฝ่าย ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก แม้กระทั่งบางประเทศยังดูถูกว่าว่าคนไทยคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง รัฐบาลเห็นว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้จะทำให้ประเทศชาติล้าหลังและล่มสลายไปได้จึงได้สั่งให้ทุกจังหวัดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น

ทั้งนี้ความคิดเห็นที่ได้ในเวทีนี้ ทางหน่วยงานจะรวบรวมและ รายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในชาติ และรวบรวมข้อคิดเห็นจากการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดองในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ในส่วนของภาครัฐมีหน้าที่รับฟังและจดบันทึกเพียงอย่างเดียว โดยการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มทุกสาขาอาชีพ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 น.

ด้านนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดเวทีแบบนี้ถือว่าถูกต้องและเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะได้แก้ไขปัญหา และเวทีนี้ไม่เกี่ยวกับสีเสื้อแต่เป็นการมาแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นซึ่งจะไม่มีการพูดถึงปัญหาเก่าๆ แต่จะเสนอว่าควรจะขับเคลื่อนกันอย่างไรมากกว่า

ขณะที่นายอดิศร กำเนิดศิริ อดีตส.ว.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ตอบรับมาร่วมเสนอความคิดเห็นด้วยแต่เสียดายที่มีข้อห้ามไม่ให้สื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งเก็บมือถือ ซึ่งตนมองว่าแบบนี้จะเป็นการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้อย่างไร.

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้