หอการค้าเชียงใหม่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี67 มีมติขยายเวลาตำแหน่งปธ.เผยผลักดันสนามบินแห่งที่ 2และรถไฟรางเบา

หอการค้าเชียงใหม่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี67 มีมติขยายเวลาตำแหน่งปธ.เผยผลักดันสนามบินแห่งที่ 2และรถไฟรางเบา

สมาชิกหอการค้าเชียงใหม่มีมติขยายอายุดำรงตำแหน่งประธานหอฯ จากเดิมไม่เกิน 4 ปีออกไปอีก ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2567 “จุลนิตย์”ยันทำงานเป็นทีมทุกแผนงานโครงการต้องได้รับการอนุมัติจากบอร์ด เผยยังผลักดันสร้างสนามบินแห่งที่ 2 และรถไฟรางเบาแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 67 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ เดอะแม่ปิง   หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 โดยมีนายวีรพงศ์  ฤทธิ์รอด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก องค์กรพันธมิตร ทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานกว่า 150 คน

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การประชุมใหญ่ครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 33 ที่กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกประจำปีภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทคู่กับเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ได้มีการต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินงานจากสมัยที่ 23 ด้วยการชูแนวทาง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านเครือข่ายเเละเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเเข่งขันอย่างยั่งยืน” โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้ความท้าทายที่หลายด้านโดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวพันกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงมาตรการการค้าระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่เน้นและให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การสร้างความรวมมือกับภาคการศึกษาในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรผ่าน CCA Academy platform เหล่านี้ล้วนแล้วเป็นพันธกิจที่หอการค้าฯ จะเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

​               นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยังได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ หรือ NEC โดยมุ่งเน้นหลากหลายมิติ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ+ความงาม อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการ อุตสาหกรรมดิจิทัล อีกทั้งผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสนามบินแห่งที่สอง รถไฟความเร็วสูง ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือร่วมกับจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง

ประธานหอการค้าจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า  สำหรับการทำงานในสมัยต่อไปก็ยังมีการทำงานต่อเนื่อง ซึ่งได้ขอมติสมาชิกขยายอายุประธานหอการค้าฯ 2 วาระหรือ 4 ปีไม่เพียงพอ จึงขยายอายุประธานหอฯออกไปอีก โดยต่อไปประธานหอการค้าสมัยต่อไปจะไม่ถูกจำกัดว่าดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 ปี แต่สามารถขยายได้ และการทำงานของหอการค้าฯก็ทำงานเป็นทีม มีการนำเสนอโครงการต่อบอร์ดให้พิจารณาผลดี ผลเสียก่อน แล้วถึงตั้งคณะทำงานมาขับเคลื่อนโครงการต่อไป

“ในด้านเศรษฐกิจของเชียงใหม่ ทางด้านท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวแต่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทั้งสงครามและเศรษฐกิจในประเทศจีน แม้จะมีฟรีวีซ่าแต่คนจีนที่เข้าไทยยังไม่เป็นตามเป้าหมาย แต่ก็มีเพิ่มมากขึ้น คาดสงกรานต์น่าจะดีขึ้น ส่วนการลงทุนอาจจะมาโฟกัสเรื่องเงินเฟ้อและหนี้เสีย ซึ่งต้องมาช่วยกันแก้ไขเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป”นายจุลนิตย์ กล่าวและว่า

ส่วนเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ(NEC) หอการค้าเชียงใหม่ไม่อยากให้เลื่อนลอยจึงพยายามขับเคลื่อน อย่างเช่น สนามบินล้านนาก็อยากให้เกิดโดยเร็วที่สุด เพราะสนามบินเดิมยังมีข้อจำกัด เพราะมีรันเวย์เดียวและอาคารผู้โดยสารไม่เพียงพออาจเป็นปัญหาอนาคตได้จึงอยากให้มีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ไว้รองรับ นอกจากนี้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟรางเบาTRAM ในเมืองเชียงใหม่เป็นเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่หอการค้าฯผลักดันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความคืบหน้า NEC ทางหอฯได้ขอสิทธิพิเศษจากบีโอไอสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาเชียงใหม่ โดยเฉพาะดิจิตอลนอร์แมด หรือรีโมทโบรกเกอร์มาตั้งโรงงานในพื้นที่เชียงใหม่ ทำด้านไอที ซึ่งทิศทางนี้เชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจได้ดี เพราะเชียงใหม่มีปัญหาเรื่องระบบขนส่ง หากผลักดันเรื่องดิจิตอล นอร์แมดจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเชียงใหม่ได้ดีที่สุด

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2567 ครั้งนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษจากดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการการส่งเสริมศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่การขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) ด้วยแนวคิด BCG Economy มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านระเบียงเศรษฐกิจ NEC”

​               และในช่วงค่ำวันเดียวกันหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณ “CCC Members Party In The Ship : One Heart and One Mind” จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพันธมิตร และสื่อมวลชน ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนให้การทำงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ที่ผ่านมา สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประการ.

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้