“สุเทพ”ลุยเชียงใหม่เดินสายพูดคุยกับมวลมหาประชาชนถึงแนวทางปฏิรูปประเทศ

“สุเทพ”ลุยเชียงใหม่เดินสายพูดคุยกับมวลมหาประชาชนถึงแนวทางปฏิรูปประเทศ

- in headline, จับกระแสสังคม

“สุเทพ” เดินสายในเชียงใหม่วันแรก พูดคุยกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ มทร.ล้านนา ยันไม่เกี่ยวกับการเมือง แต่แสดงความเห็นถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศ ตามรอยรัชกาลที่ 9 หวังยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรและรายได้ดีขึ้น 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2561  ที่ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และผู้ก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ  เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาเจริญรอยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของคณะวิศวกรรมอุตสาหกรรม มีนายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายประพัฒน์  เชื้อไทย อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยใช้เวลาในการบรรยายกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้มาในนามประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยมาพูดคุยกับอาจารย์และนักศึกษา เรื่องแนวทางปฏิรูปประเทศ ทั้งการเมือง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือคอรัปชั่น การบริหารราชการแผ่นดิน การแก้ไขปัญหาประชาชน ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา สาธารณสุข ระบบการพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและตำรวจ ซึ่งตนมีความเห็นว่าประเทศต้องมีการปฏิรูปดังกล่าว

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้วางแนวทางปฏิรูปประเทศ จำเป็นที่คนไทยทั้งหลาย ศึกษาทำความเข้าใจกระบวนปฏิรูปดังกล่าว ผมให้ความสำคัญกับครูบาจารย์ และสถาบันการศึกษา ที่ไหนสนใจเชิญผมไป ผมก็ไป ทุกแห่งที่เราไปถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยน พร้อมฟังเสียงสะท้อน เขาคิดเห็นอย่างไร หลายแห่งที่เราไปเขาก้าวหน้ามาก ยกตัวอย่าง มทร.ล้านนา อาจารย์นักศึกษาได้ทำกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศล่วงหน้าไปแล้ว คือ การยกระดับคุณภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออก ถือว่ามีความก้าวหน้ามาก พัฒนาไปไกลกว่าหลายสถาบันซึ่งตระหนักว่าประเทศมีรากฐานอยู่ที่การเกษตร แต่ต้องยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และรายได้ดีขึ้น

“มทร.ล้านนา ได้เดินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โชคดีที่อาจารย์และผู้บริหาร พร้อมใจกันได้ศึกษาแบบฉบับตัวอย่าง ที่พระองค์ได้ทำโครงการตามพื้นที่สูง และพื้นที่ชนบท อาทิโครงการหลวง ก่อนถอดแบบนำมาขยายผล และกระจายพื้นที่ปฏิบัติไปในหลายจังหวัด อาทิ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ผมถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคิดก้าวหน้า ลงมือปฏิบัติอย่างได้ผล” นายสุเทพ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า นอกจากบรรยายเชิงวิชาการแล้ว กิจกรรมทางการเมืองที่เชียงใหม่ ในช่วง 1-2 วันนี้ มีอะไรบ้าง นายสุเทพ กล่าวว่า ไม่มีเรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องความคิดในการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนกัน วันนี้ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยจะไม่พูดเรื่องการเมือง ส่วนพรุ่งนี้ (6 ตุลาคม) ที่โรงแรมเดอะปาร์คผมก็พูดเรื่องการปฏฺิรูปเหมือนกัน แต่พูดอีกบรรยากาศหนึ่ง วันนี้ในมหาวิทยาลัยพูดคุยกับอาจารย์ นักศึกษา ผมก็มาเรียนรู้งานหลายอย่างที่มหาวิทยาลัยได้ทำและพัฒนาไว้ ส่วนประชาชนที่พูดคุยในวันพรุ่งนี้ อยากฟังเสียงสะท้อนและมุมมองว่าคิดอย่างไรกับการปฏิรูปประเทศไทย วันนี้ไม่ขอพูดเรื่องการเมือง ถ้าพูดการเมือง เดี๋ยวมีคนไปโยงว่าผมมาหาเสียงในมหาวิทยาลัย

นอกจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณแล้ว ยังมีนายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ และพล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ และเป็นกรรมการบริหารพรรคได้ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามในวันที่ 7 ต.ค.นี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พร้อมคณะมีกำหนดการพบกับมวลมหาประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงแรมเดอะปาร์ค ถนนช้างคลาน เวลา 13.00 น.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

จำนวนผู้