สั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกระบวนการตัดสินของศาล หลังส่งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบการครอบครองที่ดิน Flight of the Gibbon พบไม่เป็นไปตามกม.

สั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกระบวนการตัดสินของศาล หลังส่งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบการครอบครองที่ดิน Flight of the Gibbon พบไม่เป็นไปตามกม.

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ สั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกระบวนการตัดสินของศาล หลังส่งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบการครอบครองที่ดิน Flight of the Gibbon พบไม่เป็นไปตามกฎหมาย ชี้หากผิดจริงจะถูกยกเลิกใบอนุญาตและต้องปิดกิจการ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม กำกับ และตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้วาระสำคัญในการประชุมเป็นความคืบหน้าของคณะทำงาน ที่ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ให้บริการกิจกรรม พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิ์ดำเนินการการถือครองที่ดินของสถานประกอบกิจการผจญภัย โรยตัว และโหนสลิง Flight of the Gibbon ในวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา

จากการตรวจสอบ ฐานกิจกรรม 23 ฐาน ระยะทาง 3,490.65 เมตร พบว่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดิบเถา มีการใช้ไม้รองต้นไม้เพื่อป้องกันต้นไม้ถูกทำลาย นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบเอกสาร ส.ค.1 จำนวน 3 ฉบับ พบปรากฏว่า มีการยื่นรังวัดโฉนดที่ดิน ส.ค.1 จำนวน 2 แปลง 1)เลขที่ 52 10ไร่ นำชี้จุดเป็นเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา 2)เลขที่ 53 4 ไร่ นำชี้จุดเป็นเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา โดยไม่ได้ยื่นรังวัดออกโฉนด ส.ค.1 จำนวน 1 แปลง แต่เจ้าของมานำชี้ เลขที่ 90  15 ไร่ นำชี้จุดเป็นเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา มีการเหลือบทับที่ดินอีกสองแห่งบางส่วน อีกทั้ง ฐานกิจกรรมจุดที่ 1-4 ไม่อยู่ในพื้นที่ตามการนำชี้จุด แนวฐานกิจกรรมระยะทาง 383.36 เมตร และไม่มีเอกสารครองครองที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หารือการหาแนวทางแก้ไข โดยให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ไปดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนที่มีพื้นที่เกินพื้นที่ตามเอกสาร ส.ค.1 แล้วรอผลการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ให้ชัดเจนของศาล แต่ระหว่างการหาข้อเท็จจริงสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีอำนาจบังคับให้ปิดกิจการจนกว่าจะตัดสินว่าผิด แต่หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง ถึงจะให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ ส่วนทางผู้ประกอบการจะนำข้อมูลหลักฐานเข้าไปพิสูจน์ความถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่มีผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ผู้ประกอบการให้บริการเครื่องเล่น Flight of the Gibbon ซึ่งเปิดให้บริการในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกิจการ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และอาจมีการครอบครองการใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เป็นไปตามกฎหมาย จังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการเพื่อหารือข้อแก้ไขในปัญหาที่มีผู้ร้องเรียน และแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนดังกล่าว.

 

 

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้