สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่นำทีมช่วยเกษตรกรฝาง แม่อาย ไชยปราการเพิ่มช่องทางตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่นำทีมช่วยเกษตรกรฝาง แม่อาย ไชยปราการเพิ่มช่องทางตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่นำทีมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเบอร์ 4 ในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อายและไชยปราการ โดยใช้ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสหกรณ์และเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตส่งออกไม่ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำทีมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย  ไชยปราการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับพื้นที่ฝาง แม่อายและไชยปราการ มีเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเบอร์ 4 โดยปีนี้มีปริมาณผลผลิตมากถึง 4,000 ตัน ซึ่งที่ผ่านมามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเบอร์ 4 จะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออก เนื่องจากไม่มีผู้ค้าเข้ามารับซื้อผลผลิตของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาให้การช่วยเหลือในการเพิ่มช่องทางการตลาดในระบบเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะดำเนินการโดยทำการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะได้สินค้าที่มีความสด ใหม่และมีคุณภาพ ในราคายุติธรรม โดยมีเป้าหมายในการกระจายผลผลิตประมาณ  100 ตัน

นอกจากนี้ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน ยังได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงมะม่วงสวน   ภูภิภัทร ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าวอีกด้วย.

You may also like

“บิ๊กตู่”ปลื้มคนมาต้อนรับและบอกให้อยู่ต่อ เผยพระให้พรขอให้มือหายไวไว ย้ำแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นpm2.5 ประชาชนต้องร่วมมืออย่าเผา

จำนวนผู้