สนามบินเชียงใหม่พร้อมปฏิบัติตามประกาศกรมการบินพลเรือนในการตรวจ คัดกรองผู้เข้าประเทศ

สนามบินเชียงใหม่พร้อมปฏิบัติตามประกาศกรมการบินพลเรือนในการตรวจ คัดกรองผู้เข้าประเทศ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ติดตั้งคอมพ์และเครื่องพิมพ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศในการกรอกเอกสาร ต.8 พร้อมให้ร้านค้าในอาคารจัดโต๊ะที่นั่งตามคำแนะนำกรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ณ จุดให้คำแนะนำในการ Download AOT Airports Application บริเวณพื้นที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์เอกสาร ต.8 หลังจากประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น.ของวันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยตามประกาศดังกล่าวกำหนดให้ชาวต่างชาติต้องแสดงเอกสารก่อนเช็คอิน ประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และยืนยันการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ COVID-19 และประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาพยาบาลในประเทศไทย วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ

ส่วนผู้โดยสารชาวไทย ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (FIT TO FLY) และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่หรือกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงประเทศไทยจะต้อง Download AOT Airports Application เพื่อลงทะเบียนสำหรับการติดตามตัว และกรอกเอกสาร ต.8 ผ่าน App โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะอำนวยความสะดวกในการพิมพ์เอกสาร เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประทับตรารับรองในเอกสาร ตม.6 และเข้าสู่พิธีการตรวจลงตราเข้าประเทศต่อไป


นอกจากนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโต๊ะให้มีพื้นที่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing เพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่เชื้อ ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มรอบความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารจากปกติวันละ 2 รอบ เป็นวันละ 6 รอบ โดยเน้นการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสต่างๆ

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้