สถานกงสุลอินเดียร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษา มช.ชวนร่วมกิจกรรม “วันโยคะสากล ครั้งที่ 5”

สถานกงสุลอินเดียร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษา มช.ชวนร่วมกิจกรรม “วันโยคะสากล ครั้งที่ 5”

สถานกงสุลอินเดียร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษา มช.จัดกิจกรรมวันโยคะสากล ครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.นี้ที่ศาลาอ่างแก้ว เพื่อเผยแพร่ศาสตร์โยคะให้ผู้คนได้เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์จากการฝึกโยคะ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62 ที่สถานกงสุลอินเดีย เชียงใหม่ นายซิรีช เจน กงสุลอินเดีย สถานกงสุลอินเดีย เชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  หาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม วันโยคะสากล ครั้งที่ 5 (The 5th International Yoga Day – IYD) ซึ่งศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายซิรีช เจน กงสุลอินเดีย กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้ได้มีการเปิดศูนย์อินเดียศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการจัดงานวันโยคะสากล ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 และเป็นปีที่ 2 ที่จัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทางสถานกงสุลอินเดียจะร่วมมือกับศูนย์อินเดียศึกษา มช.จะจัดงานวันโยคะสากลให้ต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ โดยจะให้เป็นปฏิทินประจำปี ว่าในเดือนมิถุนายนจะมีการจัดกิจกรรมวันโยคะสากลขึ้น ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาล 2 ประเทศ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายสำคัญคือนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการฝึกโยคะมาก่อน ซึ่งการเล่นโยคะเป็นการฝึก กาย จิตและวิญญาณที่มาจากประเทศอินเดีย และจุดเริ่มต้นของวันโยคะสากลก็มาจากนายนเรนทรา โมด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียได้มีข้อเสนอและข้อคิดเห็นระหว่างกล่าวสุนทรพจน์เสนอให้มีวันโยคะสากลต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติเมื่อ 27 กันยายน 2014 โดยกล่าวถึงโยคะว่าเป็นวัฒนธรรมโบราณอันล้ำค่าของประเทศอินเดีย โยคะเป็นการบริกรรมที่นำประสานเข้าไว้ด้วยกันของกายและจิต ความคิดและการกระทำ ความข่มใจและคราวปรารถนา ความสมานฉันท์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โยคะไม่ใช่การออกกำลังกาย หากแต่เป็นการค้นพบระหว่างตนเอง โลกและธรรมชาติด้วยการเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตอย่างมีสติ สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะช่วยให้เราพบกับความอยู่ดีมีสุข และต่อมามติที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีสมาชิก 177 ประเทศก็ลงมติสนับสนุน

กงสุลอินเดีย กล่าวอีกว่า กิจกรรมในวันดังกล่าวจะเปิดลงทะเบียนในเวลา 07.00 น.และเริ่มกิจกรรมในเวลา 08.00 น.โดยมีผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะจากสถาบันชั้นนำ อาทิ Master Jargat จาก Spirit Yoga Studio และ ครูนก จาก Yoga Ananda Chiang Mai มาเป็นวิทยากรสอนการเล่นโยคะอย่างถูกวิธี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfe9NMS5kkRF3sBO8…/viewform หรือ QR Code ที่แนบ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์จะได้รับเสื้อกิจกรรมโยคะฟรี หรือจะมาลงทะเบียนที่หน้างานได้ ซึ่งก็คาดหวังว่าปีนี้จะมีผู้ร่วมกิจกรรมมากดั่งเช่นปีที่ผ่านมาซึ่งตั้งเป้าไว้ประมาณ 500 คนแต่มีผู้มาร่วมกิจกรรมมากถึง 700 คน

ทางด้านอาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  หาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่มช.ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งศูนย์อินเดียศึกษา มช.นอกจากงานด้านวิชาการแล้ว ก็ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมด้วย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้