ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯธอส.เผยสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่และเชียงรายที่เหลือขายอยู่ในระดับไม่สูง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯธอส.เผยสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่และเชียงรายที่เหลือขายอยู่ในระดับไม่สูง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯธอส.เผยสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่และเชียงรายบ้านจัดสรรที่เหลือขายอยู่ในระดับไม่สูงมาก เชียงใหม่กระจายใน 4 อำเภอหลักคือสันกำแพง เมือง สันทรายและหางดง ขณะที่เชียงรายคอนโดฯเหลือขายครึ่งหนึ่งของหน่วยที่สร้าง ส่วนบ้านจัดสรรกระจายอยู่ในอำเภอชายแดน

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวถึงผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย จากการสำรวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ซึ่งเป็นข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

จากการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทโครงการบ้านจัดสรรพบว่ามีโครงการอยู่ระหว่างการขายจำนวน 176 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 20,270 หน่อย เหลือขายประมาณ 7,042 หน่วย โดยโครงการบ้านจัดสรรกระจายอยู่ใน 4 อำเภอหลักคือ สันกำแพง 31 โครงการ มีหน่วยในผัง 4,318 หน่วย เหลือขาย 1,767 หน่วย อ.เมืองเชียงใหม่ 42 โครงการ 3,853 หน่วยเหลือขาย 1,327 หน่วย อ.สันทราย 35 โครงการ 3,628 หน่วย เหลือขาย 1,438 หน่วย และอ.หางดง 33 โครงการ 4,242 หน่วยเหลือขาย 1,589 หน่วย นอกจากนี้ยังมีในอ.สารภี 12 โครงการ 2,006 หน่วย เหลือขาย 536 หน่วย อ.ดอยสะเก็ด 13 โครงการ 1,558 หน่วยเหลือขาย 451 หน่วยและอ.แม่ริม 9 โครงการเหลือขาย 536 หน่วยเหลือขาย 320 หน่วย

ทั้งนี้หากแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยพบว่าเป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุดร้อยละ 68 ของบ้านจัดสรรทั้งหมด ทาวน์เฮ้าส์มีร้อยละ 12 อาคารพาณิชย์ร้อยละ 6 บ้านแฝดร้อยละ 7 ที่เหลือเป็นที่ดินเปล่าจัดสรร โดยสัดส่วนบ้านเดี่ยวลดลงจากร้อยละ 77 ในปีก่อน และบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท

“ภาพรวมมีบ้านเดี่ยวเหลือขายประมาณ 4,870 หน่วยจากหน่วยในผัง 13,998 หน่วย ทาวน์เฮ้าส์เหลือขายประมาณ 794 หน่วยจาก 2,499 หน่วย อาคารพาณิชย์พักอาศัยเหลือขายประมาณ 579 หน่วยจาก 1,287 หน่วยและบ้านแฝดเหลือขาย 659 หน่วยจาก 1,395 หน่วย โดยพบว่าร้อยละ 58 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 15 อยู่ระหว่างก่อสร้างและร้อยละ 27 ยังไม่เริ่มสร้างทั้งนี้มีบ้านจัดสรรสร้างเสร็จเหลือขายรวมทั้งสิ้น 1,460 หน่วย”รักษาการผอ.ศูนย์ข้อมูลฯธอส.กล่าวและชี้แจงอีกว่า

สำหรับโครงการอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมในเชียงใหม่ จากการสำรวจพบว่าอยู่ระหว่างการขาย 53 โครงการจากหน่วยในโครงการรวมทั้งหมด 8,620 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 23,580 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 3,072 หน่วยหรือประมาณ 10,340 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ.เมืองเชียงใหม่มากถึง 49 โครงการ 7,771 หน่วย เหลือขาย 2,743 หน่วย ในอ.สันทราย 3 โครงการ 550 หน่วย เหลือขาย 203 หน่วย อ.หางดง 2 โครงการ 199 หน่วยเหลือขาย 101 หน่วยที่เหลือกระจายอยู่ในเขตอ.แม่ริมและสารภี

นอกจากนี้ยังมีบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า ซึ่งนับเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบเชิงเขาที่มีราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป และส่วนใหย่มีวัตถุประสงค์ขายให้กับชาวต่างชาติ หรือให้เช่าระยะยาว พบว่ามีโครงการบ้านพักตากอากาศซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 2 โครงการมีหน่วยในผังรวม 67 หน่วยขายได้แล้วเพียง 15 หน่วย

รักษาการผอ.ศูนย์ข้อมูลฯธอส.กล่าวอีกว่า สำหรับจังหวัดเชียงรายจากการสำรวจบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขาย 42 โครงการ ประมาณ 3,283 หน่วย มูลค่าโครงการ 9,000 ล้านบาทเหลือขายประมาณ 1,745 หน่วย มูลค่าขายรวม 5,500 ล้านขบาทเทียบกับปีก่อนมี 35 โครงการ 2,953 หน่วยเหลือขายประมาณ 1,781 หน่วย โดยกระจายอยู่ใน 4 อำเภอคือเมืองเชียงราย 35 โครงการ 2,802 หน่วย แม่สาย 4 โครงการ 332 หน่วย เชียงแสน 2 โครงการ 135 หน่วยและเชียงของ 1 โครงการ 14 หน่วย และผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีรายเดียวคือแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ทำเพียง 1 โครงการ 30 หน่วย แต่มีผู้ประกอบการจากส่วนกลางที่ไม่จดทะเบียนไปลงทุนด้วยเช่นกัน

ในส่วนของคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขาย 11 โครงการ 1,949 หน่วยมูลค่ารวม 3,900 ล้านบาทเหลือขายประมาณ 556 หน่วย มูลค่า 1,800 ล้านบาท โดยอยู่ในอ.เมืองเชียงรายหมด เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอร้อยละ 22 แบบ 1 ห้องนอนร้อยละ 71 และแบบ 2 ห้องนอนร้อยละ 7 ระดับราคาอยู่ที่ 1-1.5 ล้านบาท .

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้