“ลานยิ้ม”เปิดรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมห้องเรียนศิลปะการละคร วันนี้-16 ก.พ.61

“ลานยิ้ม”เปิดรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมห้องเรียนศิลปะการละคร วันนี้-16 ก.พ.61

เชียงใหม่ / กลุ่มลานยิ้ม เปิดรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมห้องเรียนศิลปะการละคร ตั้งแต่บัดนี้-16 ก.พ.61 เพื่อทดลองใช้กระบวนการละคร เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ประเด็นทางสังคม สู่การสร้างพื้นที่ละครโรงเล็กในเชียงใหม่

นายนลธวัช มะชัย ผู้ประสานงานแผนงาน Lanyim Theatre เปิดเผยว่า ช่วงระหว่าง 18 กุมภาพันธ์ – 19 พฤษภาคม 2561 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ทางกลุ่มลานยิ้ม จะจัดโครงการศึกษาและทดลองกระบวนการละคร เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ประเด็นทางสังคม สู่การสร้างพื้นที่ละครโรงเล็กในเชียงใหม่ (Study and Experimental Research Project on Theatre Process as an Approach to Understand Social Issues to Establish Little Theatre in Chiang Mai) ที่สวนอัญญา หอประวัติศาสตร์ประชาชนภาคเหนือ (มูลนิธิไชยวนา)โดยกิจกรรมจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการจากนั้นจึงเข้าสู่หัวข้อเวิรค์ช็อปต่างๆ เช่น  ความหมายและการใช้งานของศิลปะการละคร, การอ่านบทและการตีความบทละคร, ศิลปะการละครกับประเด็นทางสังคม, การเขียนบทละครเบื้องต้น, Acting เบื้องต้น, Voice, การออกแบบแสงในศิลปะการละคร ฯลฯ ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้ชำนาญเฉพาะด้านตามหัวข้อนั้นๆ และกิจกรรมการเวิร์คช็อปในแต่ละส่วนสามารถปรับแก้ หรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นมาทดแทนได้ ทั้งนี้ขึ้นกับพัฒนาการและความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรม

“ขอเชิญผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมห้องเรียนศิลปะการละคร ได้ที่เฟสบุ๊ค Lanyim Theatre หรือติดต่อที่นายนลธวัช มะชัย (กอล์ฟ) โทร.06-5816 5741 ตั้งแต่วันนี้-16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะเปิดรับจำกัดเพียง 15 คนเท่านั้น” ผู้ประสานงานคนเดิม กล่าว.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้