รองผวจ.เชียงใหม่มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 2017ทายาทนักธุรกิจ เพื่อสืบทอดและเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ

รองผวจ.เชียงใหม่มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 2017ทายาทนักธุรกิจ เพื่อสืบทอดและเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ

รองผวจ.เชียงใหม่มอบวุฒิบัตรให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรม YEC 2017 ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมให้ทายาทนักธุรกิจ เพื่อสืบทอดและเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจให้กับธุรกิจตนเอง

ที่ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ นายกฤษ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมโครงการ อบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 2017 รุ่นที่ 7 จำนวน 26 ราย ซึ่งหอการค้าเชียงใหม่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ อบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ผลิตนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC เพื่อสืบทอดธุรกิจของครอบครัวและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจด้านการค้า การลงทุนของตนเองมาแล้ว รวม 7 รุ่น จำนวน 374 บริษัท

ขณะที่นางสาวกันชกา สุวณิชย์ ประธานโครงการ YEC กล่าวว่า โครงการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่:YEC 2017 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Smart YEC Intelligent 4.0 เพื่อที่จะพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมตัวก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพอย่างมั่นใจ อีกทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยแนวคิด Smart and Innovation เพื่อให้มีความรู้ในการพัฒนาธุรกิจตนตามนโยบาย Thailand 4.0 สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีแนวคิดเชิงนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีกับนวัตกรรมที่เป็นแนวโน้มเศรษฐกิจใหม่ที่จะให้เชียงใหม่เติบโตและก้าวสู่ Smart City ในอนาคต

โดยในปีนี้ ภายใต้แนวคิด Smart YEC Intelligent 4.0 ได้มีการจัดหลักสูตรให้มีความเข้มข้น โดยมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจเช่น แม่น้ำเปลี่ยนทิศ:How o cop with Change โดยนายธนา เธียรอัจฉนิบะ Acting Cief Markting Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

การบรรยายหัวข้อ Creative Idea สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่และประสบการณ์สาย Event และวงการโฆษณา โดยนายเสกสรร(ตุ้ย) อุ่นจิตติ เจ้าของธุรกิจจอนนอนไร่ การสร้างแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยนายวีรยุทธ ล้อทองพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วิงค์ วิ้งค์ โปรดักชั่น จำกัด การสร้างแบรนด์บาร์บีคิว พลาซ่า และกลยุทธ์พลิกวิกฤตหนักอย่างไรนพบ KeySuccess โดยคุณบุณย์ณานุช บุญบำรงทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบาร์บีคิว พลาซ่า

นอกจากนี้ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้บรรยายเรื่อง Tech Startups and Innovation:Total Solution by STEP ดร.เอกก์ ภทรธนกุล Director of the Brand Center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้บรรยายในหัวข้อ Marketing 5.0 และ  Behavioral Economic และอ.ดร.ภรดร สุรีพงษ์ บรรยายเรื่อง User Experience Digital Product Prototyping Workshop อีกทั้งยังเดินทางไปเปิดโลกทัศน์ Smart Business Smart City ที่เมืองเกียวโต ประเทศญีปุ่นด้วย

ประธานโครงการ YEC กล่าวอีกว่า สำหรับปีนี้มีผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้ามาสืบทอดธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี เข้าร่วมโครงการจำนวน 41 คนโดยแบ่งเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ชาย 26 คนและนักธุรกิจรุ่นใหม่หญิง 15 คน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม-1 ตุลาคม 2560

ทางด้านนายดนุชินทร์ อานันทนะ เจ้าของกิจการร้านวาโกะเบค ประธาน YEC รุ่น 7   กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ทุกสาขาอาชีพ ที่ได้มาพบแลกเปลี่ยนความรู้ในธุรกิจแต่ละคน ทั้งด้านการตลาด     การสร้างแบรนด์สินค้า การบริหารองค์กร หรือธุรกิจแมทซิ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่ตามโลกให้ทันเหตุการณ์ พร้อมไปศึกษางานต่างประเทศ เกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้ นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง ให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง ปลอดภัย.

 

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้