รวมสุดยอดบริษัทชั้นนำดิจิตัลในงานดิจิทัลเอ๊กโป 2017

รวมสุดยอดบริษัทชั้นนำดิจิตัลในงานดิจิทัลเอ๊กโป 2017

Header 1 Header 2
Division 1 Division 2

งานรวมสุดยอดบริษัทด้านดิจิทัล ไอที ครั้งแรกในภาคเหนือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล พบการออกบูธกว่า 200 บูธของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ 1,000 ตำแหน่งงานด้านไอที และการแจกของรางวัลอีกมากมาย งาน Northern Digital Expo 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560

 วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพวงแสด ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน Northern Digital Expo 2017 โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตร จับมือกับภาคผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมดิจิทัล ไอที ทั้งในภาคเหนือระดับประเทศ ร่วมกันจัดงาน เพื่อมุ่งพัฒนาให้ประเทศก้าวสู่ดิจิทัล อีโคโนมี อย่างเข้มแข็ง สามารถเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย เปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ให้สมาร์ทและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนตลาดเศรษฐกิจของโลก

โดยมีนายพีรพงษ์ ดวงรัตน์ นักส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ตัวแทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะฯ และอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะฯ ร่วมแถลงข่าว

ด้านนายพีรพงษ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานด้านดิจิทัล expo ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือที่เคยจัดมา ซึ่งได้รวมบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัล ไอที ทั่วประเทศ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ หรือ Start Up ด้านดิจิทัลไอที ผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในงานนี้เพียงอย่างเดียว ถือเป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ของภาคเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมของผู้ประกอบการภาคเหนือทั้งใหม่และเก่า เพื่อให้เกิดไอเดียและเกิดรูปแบบใหม่ๆด้านธุรกิจ

และที่สำคัญยังได้พบปะผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดบริการและ

สินค้าของตนเองได้ งานนี้ผู้ประกอบการยังได้พบปะผู้บริโภค สถานประกอบการได้พบปะทรัพยากรบุคคล ตลาดได้พบปะ

แรงงาน นักศึกษาได้มีเวทีโชว์ศักยภาพ ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของยุคเศรษฐกิจ ส่งผลไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและเกิดนวัตกรรม เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่น่าสนใจและให้ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ระบบเศรษฐกิจจะเชื่อมโยงกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ด้าน ดร.ภราดร เผยถึงว่าเราได้รับความร่วมมือจาก 15 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์ผลงาน ได้พบปะผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตนเองหรือการก้าวสู่การเป็น Start Up โดยนำเทคโนโยลีเข้ามาปรับใช้

ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล กิจกรรม เวิร์กช็อป การนำเสนอผลงานของนักศึกษา การออกบูธกว่า 200 บูธของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ 1,000 ตำแหน่งงานด้านไอที และการแจกของรางวัลอีกมากมาย งาน Northern Digital Expo 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยพิธีเปิดงานในที่ 5 พฤษภาคม 2560 งานนี้เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ โดยการสนับสนุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้