มอบมงกุฎ-สายสะพาย”นางงามเชียงใหม่62″ให้น้องคิดตี้สู่เวทีประกวดนางสาวไทย 2562

มอบมงกุฎ-สายสะพาย”นางงามเชียงใหม่62″ให้น้องคิดตี้สู่เวทีประกวดนางสาวไทย 2562

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบมงกฎและสายสะพายให้”น้องคิดตี้”เวที“อดีตนางสาวเชียงใหม่ปี61 เป็น”นางงามเชียงใหม่ 2562”เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย 2562 เป็นการคืนสังเวียนสู่เวทีการประกวด“นางสาวไทย” ที่อดีตนางสาวเชียงใหม่เคยคว้าตำแหน่งมาหลายยุค หลายสมัย

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.62 นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวมสายสะพายและสวมมงกุฏประจำตำแหน่งให้กับนางสาวธูสิริ ใจกลาง หรือน้องคิดตี้ อดีตนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นางงามเชียงใหม่ 2562”เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประกวดนางสาวไทย 2562 โดยมีนางระย้า อิสริยยศวดี ตัวแทนกองประกวดนางสาวไทย 2562-2563(ภาคเหนือ)และนายธนวัฒน์ วันสม ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดนางสาวไทยร่วมแสดงความยินดีด้วย โดยก่อนหน้านั้นนายธนวัฒน์ วันสม ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดนางสาวไทยและดร.อดิศร สุดดี ผอ.กองการประกวดนางสาวเชียงใหม่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการร่วมมือคัดเลือกสาวงามตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จากเวทีนางสาวเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมประกวดนางสาวไทยปี 2563 ด้วย

ดร.อดิศร สุดดี ผอ.กองการประกวดนางสาวเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากในปีนี้กองประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดแบบพลิกประวัติศาสตร์ การประกวดนางสาวไทย เริ่มตั้งแต่การรับสมัครและคัดเลือก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ คือ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและ ระดับประเทศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวด เพื่อคัดเลือกสาวงามเพียงหนึ่งเดียวรับตำแหน่งนางสาวไทย 2562 ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว ทูตพาณิชย์ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และเป็นปีแรกที่นางสาวไทยจะเข้าร่วมประกวดในเวทีสากล “มิสอินเตอร์เนชั่นแนล 2019” ที่ประเทศญี่ปุ่น ในราวเดือนพฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ตนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกองประกวด นางสาวไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท รายา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตัวแทนกองประกวดนางสาวไทย 2562 (นางงาม ภาคเหนือ) เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งสุภาพสตรีที่มีความเพียบพร้อมและเหมาะสม เป็นตัวแทนนางงามเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประกวดนางงามระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ในการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562 โดยได้พิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งให้ นางสาววธูสิริ ใจกลาง นางสาวเชียงใหม่ ประจาปี 2561 อายุ 26 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องคิดตี้ยังมีผลงานด้านงานจิตอาสา ประกอบไปด้วย ผ้าป่าหนังสือ ชมรมบรรณารักษ์ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช., ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. และหัวหน้าโครงการสานฝันปันน้องสู่ห้องแห่งการเรียนรู้ ด้านผลงานและทุนวิจัยยังได้รับรางวัลเกียรติยศ “ตราชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 6) โดยสหพันกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค, ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและบุคคลดีเด่นยอดเยี่ยมด้านสังคมสงเคราะห์ มช.และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี    คณะมนุษยศาสตร์ มช., ทำงานสาธารณะประโยชน์ร่วมกับสภากาดชาดไทย, รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มช. และรับทุนการวิจัยจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ดร.อดิศร กล่าวด้วยว่า เวทีนางสาวเชียงใหม่ในอดีต นับว่าเป็นเวทีพี่เวทีน้องมีสายสัมพันธ์อันยาวนานของการประกวดนางสาวไทยมาตลอดกว่า 80 ปี โดยมีนางสาวเชียงใหม่ ได้รับตำแหน่งสำคัญบนเวที นางสาวไทยหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น ดวงจันทร์ บุญศรี นางสาวเชียงใหม่ 2495 (รองนางสาวไทย 2495) รุ่งทิพย์ ภิญโญ นางสาวเชียงใหม่ 2510 (รองนางสาวไทย 2510)  เนตรทราย ชลาธาร  นางสาวเชียงใหม่ 2511 (รองนางสาวไทย 2511) สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์  นางสาวเชียงใหม่ 2529 (รองนางสาวไทย 2529)  มัลลิกา เกรียงไกร นางสาวเชียงใหม่ 2530 (รองนางสาวไทย 2530) พิม พิไล ไชยโย นางสาวเชียงใหม่ 2531 (รองนางสาวไทย 2531) วิภาวรรณ จันทรวงค์ นางสาวเชียงใหม่ 2533 (รองนางสาวไทย 2533) และ กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ นางสาวเชียงใหม่ 2553 นางสาวเชียงใหม่คนแรกและคนเดียวที่คว้า ตำแหน่งนางสาวไทยนางสาวไทย 2553 มาเป็นผลสำเร็จด้วย

การประกวด “นางสาวไทย 2562” เวทีประชันความงามของเหล่ากุลสตรีไทยผู้เพียบพร้อม ด้วยรูปลักษณ์และความสามารถที่มีมาอย่างยาวนาน แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่เวทีนางสาวไทยยังคงยืนหยัดเฟ้นหาหญิงสาวผู้มีคุณสมบัติคู่ควรกับมงกุฎความงาม ตามที่สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบสิทธิ์ให้ TW Investment Group เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Iconic Beauty นางสาวไทย สง่างาม สู่สากล” โดยคัดเลือกสาวงามผู้แทนทั้ง 77 จังหวัด 4 ภูมิภาค เพื่อปฏิบัติ หน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว ทูตพาณิชย์ และเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีประกวด ในระดับนานาชาติต่อไป.

You may also like

รพ.สต.บ้านซาง อำเภอแม่ริม จัดโครงการแก้ไขปัญหาโรคทางเดินหายใจจาก PM2.5 โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย

จำนวนผู้