มทบ.33 จัดกิจกรรมสภากาแฟสื่อมวลชน พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่

มทบ.33 จัดกิจกรรมสภากาแฟสื่อมวลชน พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

มทบ.33 จัดกิจกรรมสภากาแฟสื่อมวลชน พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ เผยครม.อนุมัติภารกิจเพิ่มในการช่วยเหลือประชาชน แจงเปิดศูนย์ช่วยเหลือพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ (5 ก.ค.62) ที่อาคารเอนก–โกศล มณฑลทหารบกที่ 33 พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 หรือ มทบ.33 เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟสื่อมวลชน เพื่อพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของหน่วย ทั้งงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และงานด้านการช่วยเหลือประชาชน ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง
ผบ.มทบ.33 กล่าวว่า มทบ.33 อยู่ภายใต้หน่วยงานกองทัพบก ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยดีอย่างมีคุณค่า มีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้คณะรัฐมนตรี(ครม.)ยังอนุมัติภารกิจเพิ่มเป็นภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับส่วนราชการช่วยเหลือในเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยจัดกำลังลงทุกพื้นที่ ช่วยเหลือด้านวาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุบัติภัย และการดูแลป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล และในช่วงหน้าฝนนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม วาตภัย น้ำท่วม และตรวจความพร้อม เป็นการเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้   มทบ.33 ยังมีภารกิจที่สำคัญคือการดำเนินงานตาม โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงกลาโหมในการกำหนดหน้าที่และแบ่งเขตพื้นที่ของ มณฑลทหารบก พ.ศ.2562 ในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความมั่นคงภายใน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้บัญชาการ  แต่ทั้งนี้ทหารก็จะเข้าไปสนับสนุนในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งมทบ.33 ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.33 เพื่อรับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน รับผิดชอบพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ซึ่งหากเกิดภัยพิบัติหรือความเดือดร้อน ประชาชนสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-245476 ตลอด 24 ชั่วโมง.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้