พ่อเมืองเชียงใหม่ ออกตรวจติดตามความคืบหน้าซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แต่ละอำเภอ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสร้างและตกแต่งบริเวณโดยรอบ

พ่อเมืองเชียงใหม่ ออกตรวจติดตามความคืบหน้าซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แต่ละอำเภอ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสร้างและตกแต่งบริเวณโดยรอบ

- in headline, จับกระแสสังคม

พ่อเมืองเชียงใหม่ ออกตรวจติดตามความคืบหน้าซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แต่ละอำเภอ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสร้างและตกแต่งบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งวางแผนชี้แจงภารกิจของจิตอาสาในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับประชาชน ที่จะเดินทางมาในวันพระราชพิธีฯอย่างสมพระเกียรติที่สุด

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ของแต่ละอำเภอ เพื่อติดตามความเรียบร้อย ความเหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยเริ่มที่อำเภอสันทราย ได้จัดซุ้มดอกไม้จันทน์ไว้ที่ สนามกีฬาเทศบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสร้างและตกแต่งบริเวณโดยรอบ มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 50 โดยได้ปลูกดอกดาวเรือง พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ จำนวนทั้งสิ้น 35,000 ต้น ซึ่งขณะนี้เริ่มผลิดอกบานสะพรั่ง

ด้านนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อำเภอสันทรายเร่งดำเนินการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ โดยจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์กว่า 5,000 คน ซึ่งยอดรวมจิตอาสาที่สมัครภายในอำเภอสันทรายมี ทั้งหมดจำนวน 9,819 คน ขณะนี้ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายแล้ว โดยจะทำการชี้แจงภารกิจให้แต่ละฝ่ายและทำการแบ่งเวร ช่วงเวลา หรือกระจายคนจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ ในส่วนของสถานที่จอดรถ ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ทั้งสิ้น 6 แห่ง ซึ่งรองรับกว่ารถกว่า 2,000 คัน และจะมีรถสองแถวคอยรับส่งอีกจำนวน 10 คัน เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน ที่เดินทางมาในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำหรับวิธีการเผาดอกไม้จันทน์ของอำเภอสันทราย ทางเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จะนำดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนนำมาถวายบรรจุลงในสะตวงยักษ์และนำไปเผาพร้อมกัน โดยสะตวงที่ทำจากหยวกกล้วย จะเป็นการผสมผสานทั้งภาคเหนือ ซึ่งมีสะตวงเป็นภาชนะใส่ของ และในขณะเดียวกันของภาคกลางจะมีเรื่องของการแทงหยวก โดยจะนำทั้งสองวัฒนธรรมมาผสมผสานกัน และในเบื้องต้นจะใช้สะตวงเป็นที่จุดเผาดอกไม้จันทน์ ซึ่งตอนนี้จะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมต่อไป

ในวันเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปติดตามตรวจเยี่ยมการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ที่วัดร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานคอยต้อนรับ ซึ่งมีความก้าวหน้าในการจัดสร้างและตกแต่งกว่าร้อยละ 60

นายอำเภอสันกำแพง กล่าวว่า ในส่วนของความคืบหน้าซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขณะนี้กำลังดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 60% ส่วนที่เหลือเป็นส่วนประกอบตกแต่งที่ทางอำเภอเตรียมไว้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 นอกจากนั้นก็จะเป็นการปรับภูมิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ดอกดาวเรือง เต็นท์ประกอบพิธี หรือเต็นท์รองรับประชาชน ที่จะนำมาตั้งในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ สำหรับการบริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล การดูแลรักษาความปลอดภัย การจราจร ทั้งนี้ได้วางแผนการทั้งหมดแล้ว โดยจะมีการประชุมกันเพื่อเตรียมความพร้อม ภายในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ อีกครั้งหนึ่ง.

You may also like

โต้คลื่นฝ่ากระแส มุ่งหน้าสู่ฝัน เฉลิมฉลองครบรอบ 73 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน อู๋ จื้ออู่   กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่

จำนวนผู้