พาณิชย์เชียงใหม่-ลำพูนติดตามสถานการณ์ราคาลำไยใกล้ชิด

พาณิชย์เชียงใหม่-ลำพูนติดตามสถานการณ์ราคาลำไยใกล้ชิด

พาณิชย์เชียงใหม่-ลำพูนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาลำไย ขณะที่โรงอบลำไยเริ่มเปิดเตาทำให้ราคาลำไยรูดร่วงขยับสูงขึ้น แต่ผลผลิตยังออกสู่ตลาดน้อย

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)ลงพื้นที่จุดรับซื้อลำไย เขตอ.ดอยหล่อ เพื่อตรวจสอบการติดป้ายแสดงราคาและแจกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ปี 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร “ลำไย” ให้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกษตรกรมีโอกาสได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจจำหน่ายผลผลิต ทั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการมีการติดป้ายแสดงราคารับซื้อไว้ชัดเจนและเปิดเผย โดยราคาลำไย (รูดร่วง) เป็นดังนี้
AA = 24 – 25 บาท/กก.
A = 16 – 17 บาท/กก.
B = 9 – 10 บาท/ กก.
C = 1 บาท/ กก.

นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักลำไย เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ซึ่งผู้ประกอบการนำตราชั่งที่ได้มาตรฐานมาใช้ในการซื้อขายผลผลิต ทั้งนี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ชั่งตวงวัดด้วย

ด้านนายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ราคาลำไยในพื้นที่จังหวัดลำพูนจากการสำรวจในพื้นที่อำเภอลี้และ อำเภอเมืองลำพูน ดพบว่าในส่วนของอำเภอลี้ โรงงานแปรรูปลำไยอบแห้งทั้งเปลือกรายใหญ่ในพื้นที่ เช่น บจก.เฉียนซิง และ บจก.ไทยโทนฯ เริ่มเปิดเตาอบแล้วประมาณปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีจุดร่อนในพื้นที่เปิดจุดรับซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยราคารับซื้อลำไยสดรูดร่วงในพื้นที่ (หน่วย บาท/กก.) AA=25-26 A=16-17 B=8-9 C=0.5-1 ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย

สำหรับพื้นที่อำเภอเมือง จุดร่อนตลอดเส้นทางลำพูน-บ้านธิ ซึ่งเป็นแหล่งแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ส่วนใหญ่เปิดจุดร่อน/จุดรับซื้อลำไยสดรูดร่วง ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ซึ่งราคารับซื้อมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคารับซื้อ ณ วันนี้ เกรด AA=26 A=18 B=9.5-10 C=1 เริ่มมีเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเช่น ตำบลริมปิง ตำบลหนองช้างคืน นำผลผลิตมาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น สัดส่วนเกรดลำไยที่ร่อนได้ในขณะนี้ ผู้ประกอบการแจ้งว่ามีสัดส่วนร้อยละดังนี้ เกรด AA=15 A=30 B=35 C=20

สถานการณ์ทั่วไปในภาพรวมจังหวัดลำพูน คาดการณ์ปริมาณผลผลิต จำนวน 105,257 ตัน ขณะนี้เกษตรกรเก็บผลผลิตแล้วประมาณร้อยละ 22.69 (23,888 ตัน) ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวประมาณ 81,329 ตัน โรงงานและจุดร่อนเริ่มเปิดจุดรับซื้อมากขึ้น ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน.

You may also like

“SUN” จัดงาน HYDROLOCK GRAND OPENING CEREMONY เดินเครื่องปั้มกำลังการผลิตครึ่งปีหลัง รองรับออเดอร์เต็มสูบ

จำนวนผู้