ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ยืนยันพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 1 พ.ย. นี้

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ยืนยันพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 1 พ.ย. นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน 4 อำเภอนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 46 ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุด้านสาธารณสุขหากเกิดการระบาด

วันนี้ (26 ต.ค. 64) ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว โครงการ CHARMING Chiang Mai เพื่อหารือแนวทางและมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนแผนเผชิญเหตุด้านสาธารณสุขหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในช่วงแรกจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มเปิดในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า ในการรับนักท่องเที่ยวจาก 46 ประเทศ ที่มีความเสี่ยงต่ำ ส่วนสถานประกอบการต่างๆ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และบริการอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในขณะนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA แล้ว 1,082 แห่ง และผ่านมาตรฐาน SHA + อีก 215 แห่ง ซึ่งจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันว่า วันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ ทั้ง 4 อำเภอมีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 46 ประเทศ กลุ่มเสี่ยงต่ำ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยในระยะแรกจะเป็นการรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นมาจากจังหวัดอื่นๆ ก่อนหน้าแล้ว เนื่องจากขณะนี้เชียงใหม่ยังไม่เปิดเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ โดยทางคณะทำงานฯ จะได้มีการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง โดยเบื้องต้นหลักเกณฑ์จะคล้ายคลึงกับการรับนักท่องเที่ยวของ Phuket Sand Box เช่น มีประวัติการได้รับวัคซีนมาครบแล้ว มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ว่ามีความปลอดภัย ฯลฯ ตลอดจนความพร้อมของพื้นที่ โดยประชาชนในพื้นที่นำร่องทั้ง 4 อำเภอจะต้องได้รับวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 และการจัดทำพื้นที่ปลอดภัย Blue Zone สำหรับนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะได้มีการหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง

ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางได้ตามปกติ แต่จะต้องตรงตามเงื่อนไขของจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะต้องได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม และมีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง จึงจะสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างอิสระทั้ง 25 อำเภอ

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเร่งตรวจเชิงรุกโดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ในกลุ่มเสี่ยงสูงและจะขยายไปยังกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและนำเข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ทันเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้