ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจ “กาดเมืองใหม่” หลังกลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าและประกอบกิจการ

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจ “กาดเมืองใหม่” หลังกลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าและประกอบกิจการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจ “กาดเมืองใหม่” หลังกลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าและประกอบกิจการเป็นวันแรก ภายใต้มาตรการที่ครอบคลุมและเข้มแข็ง ย้ำปูพรมตรวจเชิงรุกทันที หากพบผู้ติดเชื้อ

วันนี้ (23 ต.ค. 64) เวลา 11.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ ภายหลังครบกำหนดการประกาศปิดพื้นที่ และให้กลับมาเปิดค้าขายได้ตามปกติ ซึ่งผู้ค้าที่จะกลับมาจำหน่ายสินค้าภายในตลาดเมืองใหม่ได้นั้น จะต้องได้ลงทะเบียนและมีเอกสารยืนยันติดตัวตลอดการประกอบกิจการภายในตลาด และจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด คือได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือมีผลการตรวจหาเชื้อ ATK เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 14 วัน ที่ตลาดเมืองใหม่ ได้ปิดให้บริการ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการล้างและพ่นยาฆ่าเชื้อรวม 5 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และจะได้มีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์ ซึ่งจะสอดคล้องกับการเกิดภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รู้สึกพึงพอใจในมาตรการที่เข้มข้นของตลาด ซึ่งจากการติดตามพบว่าได้มีการวางมาตรการที่ครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมเน้นย้ำให้มีการปูพรมตรวจเชิงรุกอย่างเร่งด่วนหากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เพื่อสกัดไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และหากมาตรการของตลาดเมืองใหม่สัมฤทธิ์ผล ก็จะนำไปใช้เป็นโมเดลสำหรับตลาดอื่น ๆ ต่อไป


ส่วนการจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation (CI) ในอำเภอ หรือชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการดูแลผู้ติดเชื้อ ซึ่งแข็งแรง ไม่มีอาการ ให้อยู่ในพื้นที่พักคอยของแต่ละอำเภอ โดยมีการดูแล กำกับอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดการกักตัว 14 วัน ก็จะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน สามารถกลับบ้านได้ แต่หากพบว่าระหว่างการกักตัวมีอาการไม่สบาย จะถูกส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถูกพักคอยทั้งหมดจะไม่สามารถแพร่เชื้อต่อชุมชนได้แต่อย่างใด เนื่องจากมีระบบสาธารณสุข เฝ้าระวัง ดูแลอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ประชาชนในอำเภอ ชุมชน อย่าได้มีความกังวลใจและขอให้ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว

สำหรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 1 พ.ย. 2564 นั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในพื้นที่นำร่องทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า โดยได้ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่อย่างดีที่สุด รวมถึงการรณรงค์ให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย หรือ Blue Zone ในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้พิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข เพื่อให้เกิดความมั่นใจและสามารถเปิดเมืองได้ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้เศรษฐกิจในพื้นที่ได้มีการฟื้นตัวต่อไป

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้