ผู้ว่าฯเชียงใหม่นำทีมแถลงคนลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเดือนมิ.ย.ได้ฉีดครบทุกคน

ผู้ว่าฯเชียงใหม่นำทีมแถลงคนลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเดือนมิ.ย.ได้ฉีดครบทุกคน

เชียงใหม่แถลงยืนยันผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มเสี่ยง ที่จองผ่าน”หมอพร้อม”ในเดือนมิ.ย.ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคน แจงยอดจัดสรรวัคซีนเดือนมิ.ย.ได้รับมา 114,400 โดส แอสตร้าฯให้ผู้สูงอายุ ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีให้ซิโนแวค แต่หากยืนยันจะฉีดแอสตร้าฯให้รอคิวจัดสรร เผยตั้งศูนย์บัญชาการฉีดวัคซีนเพื่อบริหารให้ทั่วถึง และรวอดเร็ว แจงตัวเลข

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.64 ที่ศูนย์บัญชาการ สถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายรัฐพล นราดิศร รองผวจ.เชียงใหม่ได้ร่วมกันแถลงข่าวการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยผวจ.เชียงใหม่กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมเพื่อบริหารจัดการวัคซีนและเตรียมความพร้อมซึ่งได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการฉีดวัคซีนเพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้รับความปลอดภัยและสะดวก

การฉีดวัคซีนดำเนินพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 7 มิ.ย.ซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่ฉีดที่เป็นโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่ง และอ.เมืองเป็นพื้นที่พิเศษมีจุดบริการฉีดวัคซีน ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมทั้งรพ.มหาราช นครพิงค์ สวนปรุง ดารารัศมี ส่งเสริมสุขภาพ กาวิละและหนองป่าครั่งและยังมีเครือข่ายที่เป็นรพ.เอกชน ซึ่งมีเพียงรพ.เอ็มพีเมอเมดที่มีผู้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเพียง 1 ราย ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะนำไปฉีดในจุดที่สะดวก

ทางรพ.นครพิงค์ได้จัดจุดฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์และห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา โดยมีสนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ไปดูแล โดยผู้ที่จะได้รับการฉีดคือคนที่ลงทะเบียนในเดือนมิ.ย.ผ่านหมอพร้อม ซึ่งจะมีทั้งรพ.ที่ประชาชนลงจุดไว้และวันนี้(4 มิ.ย.)ทางสนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งข้อมูลให้แต่ละรพ.ติดต่อประชาชนที่ลงทะเบียนได้รับทราบ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกคนที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอน ตามคิวและตามจำนวนวัคซีนที่จังหวัดได้รับการจัดสรรมา ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบ

สำหรับศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนมีนายรัฐพล นราดิศร รองผวจ.เชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการ โดยกล่าวว่า จะดำเนินการภายในระยะเวลา 8 เดือนให้มีการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมตามเป้าหมายตามที่ประชาชนได้ลงทะเบียนไว้ โดยเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจากอบจ.เชียงใหม่ให้สถานที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.64

“การบริหารวัคซีนจะดำเนินการวันต่อวัน และมีการประสานทุกอำเภอ ทุกศูนย์ฉีดซึ่งวันนี้ได้แจ้งอปท.ในพื้นที่ห่างไกลให้อำนวยความสะดวกในการบริการคนเข้ามาฉีดวัคซีน ดังนั้นในส่วนของอำเภอไหนไม่ได้รับความสะดวกให้แจ้งอปท.นั้นๆ ส่วนเรื่องโรงพยาบาลต่างๆ อย่างรพ.เอกชนที่แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนให้ประสานสนง.สาธารณสุขจังหวัดฯและส่งเอสเอ็มเอสแจ้งวัน เวลาการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อประชาชนโดยตรง

ทางด้านนพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่พยายามทำให้บรรลุทั้ง 3 ด้านคือให้ชาวเชียงใหม่เข้าถึงวัคซีนได้อย่างสะดวกทั้งการจอง ที่ให้อสม.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าสอบถามทุกหลังคาเรือนซึ่งยอดขณะนี้เกือบ 9 แสนคน นอกจากนี้การบริหารจัดการให้สามารถฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 70 ให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงพื้นที่ระบาด ประชากรเปราะบางและกลุ่มเข้าออกพื้นที่เสี่ยงเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกลุ่มที่เสี่ยงจะเป็นต้นเหตุเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ๆ อย่างเช่น กลุ่มครู และสุดท้ายคือจุดที่สามารถรองรับประชากรจำนวนมากและปลอดภัย ซึ่งมีหน่วยฉีด 46 หน่วยทั้งจังหวัด

ที่ผ่านมามีความสับสนในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ ซึ่งในรอบเดือนมิ.ย.จังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนในจำนวนที่เพียงพอสำหรับคนที่จองผ่านหมอพร้อมทุกคน ซึ่งมีการจองในระบบ 64,595 คน ขณะเดียวกันในเดือนมิ.ย.ได้รับแจ้งจัดสรรยอดวัคซีนจำนวน 114,400 โดส และขณะนี้ได้ส่งเข้ามาในพื้นที่เป็นแอสตร้าฯ 52,000 โดส และซิโนแวค 42,400 โดส ดังนั้นเดือนมิ.ย.จึงมีวัคซีนเพียงพอสำหรับผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อมได้ทุกคน

ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเมือง 22,469 คนพื้นที่อื่น 3 หมื่นกว่าคน โดยจะกระจายวัคซีนไปยังจุดที่ประชาชนจองไว้ โดยกลุ่ม 60 ปีจะได้รับการฉีดแอสตร้าฯ แต่ถ้าอายุน้อยกว่า 60 ปีจะให้ฉีดซิโนแวค แต่ถ้าผู้จองผ่านหมอพร้อมประสงค์จะฉีดแอสตร้าฯจะให้จองคิวไว้เมื่อวัคซีนมาในรอบต่อไป ส่วนผู้ที่จองผ่านระบบกำแปงเวียงจะเป็นระบบการจองคิว ซึ่งมีตัวเลขคิวและยังไม่ได้ระบุเวลาและสถานที่ฉีดให้ เพราะวัคซีนยังไม่แน่นอนว่าจะได้รับการจัดสรรมาเมื่อไหร่ เท่าไหร่ ดังนั้นระบบเวบไซต์กำแพงเวียงจึงเป็นระบบคิว เมื่อศูนย์บริหารวัคซีนได้รับยอดวัคซีนแล้วก็จะส่ง SMS แจ้งเจ้าของหมายเลขให้ไปฉีดยังวัน เวลาและสถานที่ รวมทั้งแจ้งผ่านประกาศผ่านเวบไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้อีกด้วย หากไม่สะดวกสามารถโทร.แจ้ง Call Centre หากไม่สะดวกหรือจะเลื่อนคิว แต่อยากให้ประชาชนที่ได้รับแจ้งมาตามคิวที่ได้รับประสานไป.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้