ผู้ว่าฯลำพูน กำชับป้องกันโควิดเข้มงวด หลังมีคำสั่งปิดแคมป์คนงาน กทม.

ผู้ว่าฯลำพูน กำชับป้องกันโควิดเข้มงวด หลังมีคำสั่งปิดแคมป์คนงาน กทม.

ลำพูน / พ่อเมืองลำพูน เยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หลังมีคำสั่งปิดแคมป์คนงานที่กรุงเทพฯ กำชับให้ป้องกันการระบาดวงกว้างอย่างเข้มงวดเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64 นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 ที่แขวงทางหลวงแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน และด่านนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา และนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เป้าหมายของ จ.ลำพูน ตอนนี้จะต้องดูแลประชาชนชาวลำพูนอย่างเต็มที่ หากมีผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ก็มีการตั้งด่าน 2 จุด ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้ามายัง จ.ลำพูน เพื่อดำเนินการตรวจสอบว่าผู้ที่เดินทางเข้ามา จะเดินทางต่อไปยังจุดไหน มีบ้านพักที่เหมาะสมต่อการ Home Quarantine หรือไม่ หากมาจากจังหวัดเสี่ยง จะต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยการ PCR ถ้าพบมีการติดเชื้อ ก็จะนำเข้าสู่ระบบของการรักษาต่อไป ส่วนกรณีที่ไม่พบต้องดำเนินการกักตัวอย่างเข้มงวดสำหรับแรงงานที่อยู่ในแคมป์คนงานที่ถูกสั่งปิดที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีการตรวจสอบว่ามาจากพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ และจะได้ดำเนินการตรวจสอบหาเชื้อต่อไป ถ้าหากไม่พบเชื้อ จะถูกกักตัว 14 วัน แบบ Home Quarantine เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนทั้งนี้หากประชาชนได้รับความลำบากจากจังหวัดที่ได้มีการควบคุมสูงสุด หรือมีการปิดกิจการจากพื้นที่อื่น ถ้ากลับมาในพื้นที่ จ.ลำพูน จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ตามความเหมาะสมต่อไป.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้