ผู้นำฝ่ายค้านเปิดเวทีรับฟังปัญหา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเสนอขอตั้งกองทุนช่วยเหลือ

ผู้นำฝ่ายค้านเปิดเวทีรับฟังปัญหา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเสนอขอตั้งกองทุนช่วยเหลือ

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย เสนอจัดตั้งกองทุนฯช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อผู้นำฝ่ายค้านที่เปิดเวทีรับฟังปัญหาผลกระทบโควิด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน และพรรคการเมืองฝ่ายค้าน สภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีรับฟังปัญหากลุ่มเปราะบางจากผลกระทบไวรัสโควิด19 จัดโดยกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้าน สภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายสมาคมฯด้านการท่องเที่ยว อาทิ สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคม ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย สมาคมร้านอาหารและบันเทิง สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ สสทน.แม่แตง สสทน.เชียงใหม่ สมาคมสหพันธ์ช้างไทย สมาคม MICE &Organizer สภาลมหายใจ สมาพันธ์รถตู้ภาคเหนือ&ชมรมรถตู้เชียงใหม่ ชมรมNTTC และอีกหลายองค์กรเอกชน ได้นำเสนอปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนฯเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยด้านการท่องเที่ยว Covid 19 ตาม พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551 แก้ใขเพิ่มเติม 2562 

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้