“ปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม” ร่วมจัดหาจักรยานให้เด็ก 35 โรงเรียน

“ปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม” ร่วมจัดหาจักรยานให้เด็ก 35 โรงเรียน

ลำพูน / พ่อเมืองจามเทวี นำนักปั่นกว่า 1,000 คัน  “ปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมหารายได้จัดซื้อจักรยาน 200 คัน มอบให้เด็กนักเรียน 35 แห่งในลำพูนใช้เป็นพาหนะเมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่บริเวณห้างแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำรายได้จัดซื้อจักรยานมอบให้นักเรียนใน จ.ลำพูน 35 โรงเรียน โดยมีนักปั่นทั่วทั่งประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คันนายนิรันดร์ จันทะวัง ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และหอการค้าจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดลำพูน ทีมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จัดซื้อจักรยานมอบให้นักเรียนในจังหวัดลำพูน 35 โรงเรียน จำนวน 200 คัน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานมาเป็นสื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เห็นความสำคัญของการออกกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ประเภทท่องเที่ยว ระยะทาง 30 กิโลเมตร ความสนุกของรุ่นท่องเที่ยว คือ นักปั่นจะได้ปั่นชมความงามของธรรมชาตินอกเมืองของจังหวัดลำพูน , ประเภทที่ 2 คือ รุ่นแข่งขัน ระยะทางเดียว 82 กิโลเมตร บนเส้นทางปั่นคลาสสิค และปีนี้เป็นปีที่สองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับรุ่นโอเพ่นเสือภูเขาชาย และเสือหมอบชาย ส่วนรุ่นอื่นๆ จะได้รับโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้