นานาทัศนะ”แก้ฝุ่นควันปีที่ 15 รัฐบาลต้องไม่ย่ำรอยล้มเหลวเดิม”

นานาทัศนะ”แก้ฝุ่นควันปีที่ 15 รัฐบาลต้องไม่ย่ำรอยล้มเหลวเดิม”

- in headline, นานาทัศนะ

นานาทัศนะ สภาลมหายใจแถลงข่าว”แก้ฝุ่นควันปีที่ 15 รัฐบาลต้องไม่ย่ำรอยล้มเหลวเดิม”

บัณรส บัวคลี่ “

ปีนี้ความคิดของประชาชนได้ถูกเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยดี

มีการเปลี่ยนแนวคิดหลายอย่าง แต่ปัญหาอำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง การเปลี่ยนแปลงต้องผ่านการเห็นชอบจากอำนาจส่วนกลางก่อน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 พ.ค.63 ณ สำนักงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ เวิ้งคุณนลี หลังร้านกาแฟโสด ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ (ถ.หลัง ม.ช.) สภาลมหายใจเชียงใหม่ นำโดยน.ส.สุรีย์รัตน์ ตรีมรรคา รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่,นายบัณรส บัวคลี่,นายเดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นายวิทยา ครองทรัพย์และนายเชน เรนฟอร์ด ชาวออสเตรเลียที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่มานานกว่า 10 ปีได้ร่วมกันแถลงข่าว “แก้ฝุ่นควัน ปีที่ 15 รัฐบาล ต้องไม่ย่ำรอยล้มเหลวเดิม”ในโอกาสที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเดินทางมาปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าฯ และรับฟังสรุปการประชุมถอดบทเรียนสถานการณ์ไฟป่าในช่วงปีผ่านมา ที่ จ.เชียงใหม่ในวันที่ 20-21 พ.ค.63 นี้

นายบัณรส บัวคลี่ กล่าวว่า การแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อให้สังคมได้ทราบถึงจุดยืนของสภาลมหายใจและสิ่งที่จะทำใน 8 เดือนข้างหน้า เพราะในปีหน้าจะครบ 15 ปีของปัญหาหมอกควันไฟป่าซึ่งต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยต้องมีการถอดบทเรียน ประเมินตนเองอย่างตรงไป ตรงมาไม่หลอกลวงเหมือนส่องกระจก ซึ่งสภาลมหายใจประเมินการทำงานของหน่วยราชการที่ผ่านมาล้มเหลว ซึ่งโดยธรรมเนียมและวิธีปฏิบัติของราชการที่ไม่กล้ารายงานความจริงต่อผู้บังคับบัญชา แต่เราไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้อีก

“ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีความสูญเสียทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แผนการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของเชียงใหม่ล้มเหลว มีการล้มแผนการลงทุนลองสเตย์ ที่พักคนชรา ดิจิตอลนอร์แมดของต่างชาติก็ล้มเหลว ซึ่งแผนที่ล้มเหลวของราชการก็ทำให้เราล้มเหลวไปด้วย”นายบัณรัส กล่าวและว่า

ปีนี้ความคิดของประชาชนได้ถูกเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยดี มีการเปลี่ยนแนวคิดหลายอย่าง แต่ปัญหาอำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง การเปลี่ยนแปลงต้องผ่านการเห็นชอบจากอำนาจส่วนกลางก่อน อย่างเช่นพ.ร.บ.กฎหมายสะอาด จะต้องมีอำนาจจากส่วนกลางโดยผลักดันเข้าสภาฯ รวมไปถึงการให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นอย่างเพียงพอด้วย

นายบัณรส กล่าวว่า การดับไฟในระดับชาติในหน่วยงานอุปกรณ์ก็ยังไม่พร้อมเหมือนต่างประเทศ ระดับท้องถิ่นที่ผ่านมาจริงๆ มีเจ้าหน้าที่ดับไฟแค่หน่วยเดียวคือของอุทยานฯ แต่ของกรมป่าไม้มีการถ่ายโอนอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว แต่อปท.ไม่มีงบ

 

 

You may also like

ครบรอบ 4 ปี การต่อสู้โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย

จำนวนผู้