ตากจัดFAM TRIP ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่ชุมชน

ตากจัดFAM TRIP ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่ชุมชน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจังหวัดตาก  เชิญเครือข่ายและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชน สัมผัสมนต์เสน่ห์ธรรมชาติและหมู่บ้าน OTOP Village หวังเพิ่มศักยภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวแก่จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสิโรตม์ มียศ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากเป็น​ประธานเปิดโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจังหวัดตาก​ Fam​ Trip​ โดยมี หน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​ เครือข่ายและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชน ร่วมงาน​ ในการสัมมนา “เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดตาก” และ “กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของจังหวัดตาก”  ซึ่งได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2561


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองรอง ผวจ.ตากจึงมีนโยบายที่จะใช้อำเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เป็นที่รู้จักและมีศักยภาพในเรื่องของที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว กระจายการท่องเที่ยวที่เป็นอำเภอรองที่มีศักยภาพแต่ยังไม่เป็นที่นิยมหรือรู้จักมากนัก จึงได้ได้ทำการเชื่อมโยงระหว่างอำเภอแม่สอดกับอำเภอแม่ระมาดซึ่งอยู่ห่างกันเพียง 30 กิโลเมตร
จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับสี่รองจากเชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศแต่มีประชากรน้อยเป็นอันดับสองของประเทศ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจังหวัดตากในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดตาก  รวมถึงเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวและเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตากให้เพิ่มจากเดิมร้อยละ 10
จังหวัดตากมีพื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตในชุมชนที่น่าสนใจอยู่มากมาย ของชุมชนท่องเที่ยวโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดตากในหลากหลายมิติและประทับใจอย่างแน่นอน
ทางด้าน ดร.เจนจิรา ฝั้นเต็ม อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดตาก กล่าวว่า คำขวัญของจ.ตากมีว่า “ธรรมชาติ น่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม ตากมี 9 อำเภอและทำการท่องเที่ยวทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีน้ำตกทีลอซูที่ลือชื่อ และห้วยปลากองเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว 2 แผ่นดิน มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะมีเขตอนุรักษ์ทุ่งป่านเรศวร การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ซึ่งทำผักปลอดอินทรีย์ที่ห้างค้าปลีกเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพราะมีไร่กุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและที่อ.พบพระก็เป็นแหล่งปลูกเมล่อนที่อร่อยด้วย
ความคาดหวังจากการจัดโครงการนี้เพื่อปนะชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็นการปักหมุดให้นักท่องเที่ยวรู้ว่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชุมชนอีกมากมายที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส .

You may also like

เชียงใหม่พบผู้ป่วยปอดอุดกลั้นเพิ่มส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ป่วยในระบบที่รักษาโรคเรื้อรัง ขณะที่รพ.อำเภอขาดผู้เชี่ยวชาญไม่สาเหตุระบุมาจากเหตุฝุ่นpm2.5

จำนวนผู้