ซันสวีทสนับสนุนกล้าพันธุ์กล้วยน้ำว้าและข้าวโพดหวานให้ชุมชนนำร่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและต่อยอดการจำหน่ายสร้างรายได้ให้ชุมชน

ซันสวีทสนับสนุนกล้าพันธุ์กล้วยน้ำว้าและข้าวโพดหวานให้ชุมชนนำร่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและต่อยอดการจำหน่ายสร้างรายได้ให้ชุมชน

เชียงใหม่-เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เดินหน้าโครงการสนับสนุนกล้าพันธุ์กล้วยน้ำว้า พันธุ์มะลิอ่อง และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน พันธุ์ไฮบริกซ์59 ให้แก่ชุมชนนำร่อง ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชน และต่อยอดสู่การจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายวณิชชา ณ ลำปาง ผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนากลุ่มสินค้าพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ จากการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร ภายใต้แบรนด์ KC โดยในปี 2565 บริษัทได้ริเริ่มแปรรูปวัตถุดิบกล้วยน้ำว้า พันธุ์มะลิอ่อง สู่ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าหนึบ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ และได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี บริษัทจึงคิดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชน โดยแจกกล้าพันธุ์กล้วยน้ำว้า และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน โดยนำร่องแจกให้แก่ชุมชนบ้านแคว ให้คนในชุมชนได้นำไปปลูกในพื้นที่ครัวเรือน เพื่อรับประทาน ลดรายจ่ายของครอบครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และยังเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกร ส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบในพื้นที่ชุมชน เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน ต่อยอดสู่การสร้างรายได้ที่แน่นอนให้แก่ชุมชนต่อไป

ด้าน นางทองเพียง ศรีสว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมมือกับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการสนับสนุนให้ชุมชนมีผลผลิตทางการเกษตรบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานที่มีคุณภาพ วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน พึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้