ชาวบ้านดงจัดการขยะสร้างสรรค์ ผลิตโพเดียม-ชุดรับแขกกระป๋องกาแฟ

ชาวบ้านดงจัดการขยะสร้างสรรค์ ผลิตโพเดียม-ชุดรับแขกกระป๋องกาแฟ

เชียงใหม่ / สภาผู้นำ“บ้านดง” อ.ไชยปราการ หนุนชาวบ้านคัดแยกขยะ-รีไซเคิลสร้างสรรค์ ผลิตโพเดียม-ชุดรับแขกจากกระป๋องกาแฟ เพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่า จนสามารถลดขยะได้ถึง 80% สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีสุขภาวะดียิ่งขึ้นนายคำมูล เมืองใจ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดง หมู่ 5 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และสภาผู้นำชุมชนบ้านดง เปิดเผยว่า หมู่บ้านดง มี 240 ครัวเรือน แต่มีชาวบ้านอาศัยอยู่จริงแค่ 196 ครัวเรือน ที่ผ่านมาชาวบ้านขาดความรู้เรื่องการจัดการขยะ ทำให้ปริมาณการทิ้งขยะในแต่ละเดือนสูง 4-5 ตัน เป็นภาระให้ อบต.แม่ทะลบ จัดเก็บ ขณะเดียวกันขยะอีกส่วนหนึ่งยังถูกเผา หรือทิ้งตามหัวไร่ปลายนา ทำให้สภาพของหมู่บ้านโดยรวมไม่สะอาดตาแกนนำชุมชน จึงได้หาทางออก โดยเข้าร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน จำนวน 36 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มในหมู่บ้าน เพื่อระดมความคิดเห็นก่อนสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านให้ตระหนักถึงปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสุขภาพ มีการพาไปศึกษาดูงานชุมชนอื่นที่มีการจัดการขยะที่ดี เช่น บ้านโป่งศรีนคร อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เพื่อให้นำกลับมาประยุกต์ใช้ในหมู่บ้าน“เมื่อกลับมาแล้ว มีการแบ่งงานกัน โดยให้แกนนำ 1 คน รับผิดชอบดูแล 13 ครัวเรือน เข้าไปให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์ ที่ถือว่ามีมากที่สุด ให้ใช้เป็นอาหารไก่ เพราะปกติทุกหลังคาเรือนจะเลี้ยงไก่ไว้บริโภคอยู่แล้ว หรือนำมาบริจาคโรงปุ๋ย ในวันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อทำน้ำหมักชีวภาพ และเป็นกองทุนขยะผู้สูงอายุ หากมีงานศพ ก็สามารถใช้เงินจากกองทุนไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในคืนสุดท้ายได้” ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 กล่าวสำหรับขยะแห้ง ขยะรีไซเคิลนั้น สามารถขายสร้างรายได้ หรือนำกลับมาประยุกต์ใช้ เช่น นำกระป๋องกาแฟ มาดัดแปลงเป็นชุดรับแขก โพเดียม เพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่า เหลือเพียงขยะอันตราย ที่ทาง อบต.แม่ทะลบ เข้ามาจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง และในภาพรวมจากขยะที่เคยทิ้งเดือนละ 4-5 ตัน ก็เหลือราว 1 ตัน ส่งผลให้ครัวเรือนอื่นๆ เห็นประโยชน์จากโครงการ และขอเข้าร่วมมากขึ้น จนถึงขณะนี้มีสมาชิกแล้ว 170 ครัวเรือนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 กล่าวในตอนท้ายว่า เป็นที่น่าภาคภูมิใจ ที่ชุมชนเข้าใจถึงปัญหา และสามารถจัดการขยะภายในครัวเรือนด้วยตนเอง จนเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นๆ ล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ก็แสดงความชื่นชม ในขณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการขยะ ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านดง รวมทั้งหมู่บ้านยังได้ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างเนืองๆ อีกด้วย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้