ชาวบ้านร้องเรียนผักตบชวาข้างหมู่บ้านร่มเย็นต้นใหญ่ขึ้นหนาแน่นขวางทางน้ำฝนตกน้ำล้นเข้าท่วมเดือดร้อนหนัก

ชาวบ้านร้องเรียนผักตบชวาข้างหมู่บ้านร่มเย็นต้นใหญ่ขึ้นหนาแน่นขวางทางน้ำฝนตกน้ำล้นเข้าท่วมเดือดร้อนหนัก

ชาวบ้านร้องเรียนปีนี้(2564) ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่า บริเวณต้นน้ำคลองแม่ข่า แต่เทศบาลนครเชียงใหม่ไปดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาบริเวณกลางและปลายคลองแม่ข่า ขณะที่บริเวณต้นน้ำคลองแม่ข่า ข้างหมู่บ้านร่มเย็น หน้าร้านอาหารต้นแก้ว ตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ต้นใหญ่มากขนาดท่วมหัวและขึ้นอย่างหนาแน่น พอมีฝนตกหนัก ทำให้น้ำแม่ค่าล้นท่อเออเข้าท่วมถนนในหมู่บ้าน จึงวอนให้เทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการด้วย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้