ชวนคนเชียงใหม่ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ร่วมผลักดันนโยบายขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาด

ชวนคนเชียงใหม่ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ร่วมผลักดันนโยบายขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาด

สภาลมหายใจเชียงใหม่ชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาฝุ่นควันและลดมลพิษจากเครื่องยนต์ในพื้นที่เมือง โดยผลักดันให้เกิดนโยบายขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาด คาดเปิดเทอมปีการศึกษาหน้าจัดรถรางรับ-ส่งนักเรียนในโครงการ Less is More School Link เพื่อรถการใช้รถส่วนตัว

นางปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ กรรมการสภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวถึง การแก้ปัญหาฝุ่นควันในเขตพื้นที่เมือง ว่า ในปีที่ผ่านมาที่สภาลมหายใจได้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาฝุ่นควันในเขตเมืองพบว่าการแก้ปัญหามลพิษได้อย่างถาวรคือต้องลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาปีละกว่า 1 ล้านคน เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีการผลักดันนโยบายขนส่งสาธารณะ ที่สร้างทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้ประชาชนมีเสรีภาพในการเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุม ลดค่าใช้จ่ายจากรถยนต์ส่วนบุคคล ลดภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น และมีเงินเก็บเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ขาดระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถรองรับการเดินทางของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว ซึ่งจากสถิติพบว่ามีรถที่จดทะเบียนกว่า 1.5 ล้านคัน และยังไม่รวมยานพาหนะที่จดทะเบียนในต่างจังหวัดอีกมาก ส่งผลให้ในช่วงต้นปีที่มีความกดอากาศไม่สามารถระบายอากาศได้ดี ก่อให้เกิดการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์และไอพิษจากการเผา สมทบกับฝุ่นควันของเครื่องยนต์รวมตลอดทั้งปีทำให้เกิดวิกฤตฝุ่นควันขึ้น

โดยจะนำโครงการสองแถวโมเดล-ขนส่งสาธารณะเครื่องยนต์สะอาด เพื่อรณรงค์การรักษาเครื่องยนต์ให้ปลอดควันดำและไอเสีย ทดลองเดินรถบนเส้นทางนำร่องรับ-ส่งนักเรียน จัดพื้นที่รับ-ส่งบนเส้นทางถนนสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรแออัดและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดในเมืองให้ได้ในที่สุด และมีการสร้างแคมเปญ “ชาวเชียงใหม่ต้องการขนส่งสาธารณะ #SaveChiangMai” ให้ประชาชนลงชื่อสนับสนุนเพื่อผลักดันให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าให้บริการแก่ประชาชน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการคมนาคมของคนในเมือง

กรรมการสภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า อีกโครงการหนึ่งที่สภาลมหายใจได้ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาคือ โครงการ Less is More School Link ภายใต้แนวคิดลดเพื่อเพิ่ม โดยสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน ผู้ปกครอง ตำรวจจราจร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่รวมถึงภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการทดลองเดินรถบนเส้นทางนำร่องรับ-ส่งนักเรียน โดยจัดพื้นที่รับส่งบนเส้นทางถนนสำคัญในการเดินางมุ่งหน้าเข้าเมืองให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งนักเรียนขึ้นรถโครงการ อีกทั้งจัดบริการรถจักรยานให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับนักเรียนโดยคาดหวังให้เกิดระบบโครงสร้างการสัญจรและขนส่งสาธารณะส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใช้รถสาธารณะ แก้ไขปัญหาสภาะการจราจรแออัดและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันpm2.5 จากแหล่งกำเนิดในเมืองในที่สุด

“เดิมทีจะเริ่มขับเคลื่อนในภาคเรียนที่ 2 แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด สถานศึกษาต่างๆ ยังไม่เปิดเรียน on site และในช่วงเดือนธ.ค.นี้อาจจะเริ่มเรียน on site ได้แต่คาดว่าคงจะยังไม่พร้อมสำหรับทุกภาคส่วน ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพราะโรงเรียนที่มีเด็กเล็กผู้ปกครองก็ยังกังวลและเป็นห่วง ส่วนรถก็จะใช้รถรางจากโครงการเขียวสู้ฝุ่นที่มีอยู่ 3 คันเป็นและต้องจัดหาเพิ่มอีก 1 คัน ซึ่งจะวิ่งตามเส้นทางจุดเริ่มต้นที่คริสตจักรที่ 1 ไปตามเส้นทางมีจุดจอดแรกที่สวนสาธารณะหน้าค่ายกาวิละ และเลี้ยวผ่านสะพานเม็งรายไปตามถนนเจริญประเทศ และถนนศรีดอนไชยไปผ่านถนนบุญเรืองฤทธิ์ เป็นต้น”นางปลายอ้อ กล่าวและว่า

สำหรับโครงการนี้ก็จะเริ่มในเทอมแรกปีการศึกษา 2565 คือประมาณกลาง-ปลายเดือนพ.ค. ซึ่งขณะนี้ได้มีการติดต่อเรื่องสถานที่จอดซัตเตอร์ฮับ มีการประสานกับสถานศึกษา ขนส่ง และตำรวจจราจรไปแล้ว ก็คาดว่าเมื่อมีการเปิดเรียนเต็มรูปแบบในปีหน้าก็จะสามารถเริ่มโครงการนี้ได้ทันที.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้