จิตอาสาฯ เชียงใหม่ร่วมใจขุดลอกซ่อมแซมเกือบ 1 พันฝาย

จิตอาสาฯ เชียงใหม่ร่วมใจขุดลอกซ่อมแซมเกือบ 1 พันฝาย

ระดมพลังร่วมคืนชีวิตฝายชะลอน้ำอุทยานดอยสุเทพ-ปุย จิตอาสาฯ เชียงใหม่ร่วมใจขุดลอกซ่อมแซมเกือบ 1 พันฝาย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ฝ่ายปกครอง อ.เมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนชุมชนจาก 10 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ ต.สุเทพ ช้างเผือก แม่เหียะ สันผีเสื้อ ป่าแดด หนองหอย ท่าสาลา หนองป่าครั่ง ฟ้าฮ่าม และ ต.ป่าตัน และประชาชนจิตอาสาฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ ราว 500 คน ร่วมกิจกรรมฯ โดย นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอาวุโส อ.เมืองเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวรายงาน

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) หรือ ผอ.สบอ.16 เชียงใหม่ กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมตามโครงการฯ ว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างถาวร

ผอ.สบอ.16 เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ขึ้น โดยได้ดำเนินงานโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งได้การดำเนินการขุดลอกตะกอนจากฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร จำนวน 26 แห่ง โดยได้ขุดลอกเสร็จเรียบร้อยไปแล้วบางส่วน และจะทำการขุดลอกในวันนี้จำนวน 10 แห่ง และหลังจากวันนี้จะทำการทยอย ซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสานเดิมที่เคยสร้างไว้ จำนวน 720 แห่ง เพื่อให้ฝายต้นน้ำลำธารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย สามารถกลับมาทำหน้าที่กักเก็บตะกอน ชะลอการไหลของน้ำและสร้างความชุมชื้นให้กับป่าได้อีกครั้ง

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้