จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบมูลนิธิเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ รำลึก 83 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบมูลนิธิเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ รำลึก 83 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพร่วมกับคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบมูลนิธิเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ รำลึก 83 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา เนื่องในวันคล้ายวันเปิดถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบมูลนิธิเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ รำลึก 83 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา เนื่องในวันคล้ายวันเปิดถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีพระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับ กิจกรรมภายในงาน มีการจัดขบวนรถยนต์เพื่อจำลองเหตุการณ์คล้ายเมื่อ 83 ปีก่อน เริ่มตั้งแต่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เดินทางขึ้นสู่เชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีขบวนแห่รูปเหมือนครูบา ศรีวิชัยจากทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสุเทพ , ขบวนคัวตาน , หมากสุ่ม , หมากเบ็ง พร้อมทั้งเชิญชวนกลุ่มรถโบราณร่วมอัญเชิญ “หุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัย” ขึ้นสู่ดอยสุเทพ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2478 หรือ 83 ปีก่อน ถือเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ โดยมีการเปิดใช้ถนนให้รถขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก โดยครูบาศรีวิชัย ครูบาเถิ้ม หลวงศรีประกาศ เถ้าแก่โหงวและบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ มาชุมนุมอยู่กันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรอเวลาที่เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะมาทำพิธีเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ และนั่งรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก โดยการสร้างถนนสายนี้เริ่มลงจอบแรกในการสร้างเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 ใช้เวลาเพียง 5 เดือน 22 วัน จึงแล้วเสร็จ และเปิดให้รถขึ้น-ลงได้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2478 เป็นต้นมา หลังจากนั้นทางมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานรำลึกการเปิดใช้ถนนขึ้นดอยสุเทพ เป็นประจำทุกวันที่ 30 เมษายนของทุกปี.

You may also like

พาณิชย์เชียงใหม่ จับมือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่กลับดีขึ้น

จำนวนผู้