จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับ ครม.สัญจร 29-30 มิถุนายน 58

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับ ครม.สัญจร 29-30 มิถุนายน 58

- in headline, จับกระแสสังคม

จ.เชียงใหม่ (27 มิ.ย.58) / ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เตรียมพร้อมรับการประชุม ครม.สัญจรฯ  เน้นย้ำด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ วอนชาวเชียงใหม่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสรุปการเตรียมความพร้อมต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่2/2558 ระหว่างวันที่ 29 -30 มิถุนายน 2558 ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

นายสุริยะฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่จะเดินทางถึง จ.เชียงใหม่  ในวันที่ 29 มิถุนายน เวลา 16.30 น.  จากนั้นคณะของนายกรัฐมนตรี จะเดินทางขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หลังจากนั้นจะเดินทางมาเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่มาซื้อสินค้าบริเวณตลาดจะต้องติดบัตรและเข้าเครื่องสแกนอาวุธ ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีและคณะฯ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้ขายภายในบริเวณการจัดงาน ในส่วนของสถานที่พัก นายกรัฐมนตรีและคณะฯ จะเข้าพักที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความปลอดภัย คือมณฑลทหารบกที่ 33

ในส่วนวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ศูนย์การศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ มีการอำนวยความสะดวกในเส้นทางนำขบวนเข้าสู่ศูนย์ประชุมฯ โดยกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  การจัดเส้นทางเดินของนายกรัฐมนตรีในการเยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการของส่วนราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนต่างๆ ภายในศูนย์การประชุมฯ ซึ่งนายสุริยะ ได้เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในศูนย์การประชุม และการจัดพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านระบบการสื่อสารสำหรับสื่อมวลชนทั้งสื่อส่วนกลางและสื่อส่วนภูมิภาคที่จะมารายงานข่าว รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม สำหรับประชาชนหรือกลุ่มมวลชนต่างๆที่ต้องการมาส่งหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี บริเวณประตู 6 ของศูนย์การประชุมฯ

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมไปถึง 95 เปอร์เซ็นต์แล้ว ในด้านสถานที่ประชุม ที่พัก ที่จัดเลี้ยง วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตลาดนัดชุมชน ขณะนี้ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมแล้ว เหลือเพียงการลงพื้นที่ตรวจรายละเอียดเรื่องการปฏิบัติ รวมถึงการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆในศูนย์ประชุมซึ่งมีจำนวนมาก จึงขอให้มีเนื้อหาที่ความชัดเจน เข้าใจง่าย เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีเวลาเยี่ยมชมเพียงประมาณบูธละ 1 นาที  ในด้านสถานที่พัก มีรัฐมนตรีหลายท่าน ที่ไปพักตามโรงแรมอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานตำรวจนำขบวนและส่วนราชการในสังกัดของรัฐมนตรีแต่กระทรวงไปดูแลอำนวยความสะดวก

สำหรับกลุ่มมวลชนที่ต้องการมาร้องเรียน ขอให้มายื่นเรื่องได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณประตู 6 ของศูนย์การประชุมฯ โดยขอให้ร้องเรียนตามระบบ เพราะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการนำเรื่องเข้าสู่ขั้นตอนของคณะกรรมาธิการและสภานิติบัญญัติ  ขอเน้นย้ำให้ทุกคนคิดว่าตอนนี้ ชาวจังหวัดเชียงใหม่เสมือนมีญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยม ขอให้ช่วยกันต้อนรับให้ดี เพราะรัฐบาลนี้เข้ามาเพื่อตั้งใจแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างจริงใจ เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้สนใจแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนอย่างเต็มที่ และจากการที่มีคณะรัฐมนตรีมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ ทำให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจะได้รับทราบปัญหาได้โดยตรง ซึ่งจะเป็นผลดีกับแต่ละหน่วยงานและเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้