คาดวัคซีนเพียงพอ ผอ.รพ.นครพิงค์แจงเชียงใหม่จัดสรรตามความเสี่ยงให้ประชาชนจองผ่านไลน์หมอพร้อม

คาดวัคซีนเพียงพอ ผอ.รพ.นครพิงค์แจงเชียงใหม่จัดสรรตามความเสี่ยงให้ประชาชนจองผ่านไลน์หมอพร้อม

ผอ.รพ.นครพิงค์แจงการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด 16 ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อยึดเกณฑ์ตามความเสี่ยง เผยบุคลากรทางการแพทย์กว่า 2 หมื่นคนลงทะเบียนประสงค์รับวัคซีนเพียง 1.6 หมื่นคน คาดมิ.ย.จะได้รับจัดสรรเพิ่มมากขึ้น ส่วนประชาชนที่ต้องการฉีดให้ลงทะเบียนในไลน์หมอพร้อมจองคิวไว้ มั่นใจวัคซีนเพียงพอสำหรับทุกคน

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์วรเชษฐ์ เต๋ชะรักษ์ ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าการกระจายและฉีดป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของซิโนแวคจำนวน 3,500 โดส และได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนวันแรกเมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมาจำนวน 140 คน ซึ่งมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ที่ทำงานด้านท่องเที่ยวและบริการโดยมีเพียง 1 คนที่มีความดันสูง ส่วนคนอื่นๆ ยังไม่พบผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด

ผอ.รพ.นครพิงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิดฯนั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเกณฑ์การกระจายวัคซีน เนื่องจากวัคซีนทยอยมาเป็นล็อตๆ จึงไม่สามารถฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดคราวเดียวได้  โดยพิจารณาจาก  กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง(อำเภอเมืองและอำเภอปริมณฑล ร้อยละ 50 , อำเภอชายแดน 5 อำเภอร้อยละ 20 , อำเภอที่เหลือ 14 อำเภอ ร้อยละ 30) และ ผู้ป่วยเรื้อรัง การกระจายวัคซีนใช้ตามเกณฑ์พื้นที่เสี่ยง

ส่วนกลุ่มโรคและความเสี่ยงแต่ละกลุ่มให้ยึดตามเกณฑ์ที่คณะทำงานวิชาการกำหนด และทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางแผนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ โดยรอบแรก(เดือนมีนาคม) จะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย อายุ 18-59 ปี จำนวน 1,750 คน ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 1,450 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆของหน่วยงานที่มีโอกาสเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 300 คน

สำหรับรอบเดือนเมษายน จำนวน 32,000 โด๊ส (16,000 คน) แยกเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 7,200 คน อสม.4,000 คนและผู้ป่วยเรื้อรัง 3,800 คน ประชาชนทั่วไป 500 คน และรอบเดือนพฤษภาคม จำนวน 48,000 โด๊ส (24,000 คน) โดยจะฉีดให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่(ด่านหน้าที่มีความเสี่ยง)4,500 คน ผู้ป่วยเรื้อรัง9,000 คน ประชาชนและแรงงาน(เกี่ยวกับการท่องเที่ยว) 2,000 คน

“จากการสำรวจกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ 22,000 คน โดยมีผู้ที่สมัครใจฉีดวัคซีนจำนวน 16,000 คน ซึ่งก็จะมีการกระจายฉีดไปในแต่ละเดือน โดยคาดว่าในเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนมาเพิ่มจำนวนหลักแสนและน่าจะกระจายจุดที่ฉีดวัคซีนได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดฯต้องใช้โรงพยาบาลที่มีแพทย์ประจำและมีห้องฉุกเฉินด้วย โดยขีดความสามารถของแต่ละโรงพยาบาลจะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะในเขตอ.เมืองและแม่ริมที่มีประชากรหนาแน่นจึงต้องกระจายพื้นที่ให้บริการ โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะใช้สนาม มช.เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน ส่วนของรพ.นครพิงค์ซึ่งต้องฉีดวัคซีนวันละ 1 พันรายอยู่ระหว่างสำรวจสถานที่ หลังจากนั้นจะแจ้งให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนทราบต่อไป”นพ.วรเชษฐ์ กล่าวและอธิบายอีกว่า

สำหรับระยะแรกโรงพยาบาลจะติดต่อกลุ่มเป้าหมายให้รับวัคซีนตามความสมัครใจก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนเลือกวัน เวลา สถานที่ฉีดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์หมอพร้อมต่อไป สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนได้ที่ สถานีอนามัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง แต่หากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีน แต่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาและขอลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในไลน์หมอพร้อมได้ แต่จะยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับวัคซีน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048-50.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้