การท่าฯเชียงใหม่ย้ำน้ำพริก อาหารเหลวหิ้วขึ้นเครื่องต้องไม่เกิน 100 มิลลิกรัมติดสลากแสดงชัดเจน

การท่าฯเชียงใหม่ย้ำน้ำพริก อาหารเหลวหิ้วขึ้นเครื่องต้องไม่เกิน 100 มิลลิกรัมติดสลากแสดงชัดเจน

- in headline, จับกระแสสังคม

การท่าฯเชียงใหม่ออกมาย้ำอีกรอบ น้ำพริก อาหารเหลวหิ้วขึ้นเครื่องต้องไม่เกิน 100 มิลลิกรัมและติดสลากบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน เชื่อถือและตรวจสอบได้ เผบหังเร่งประชาสัมพันธ์พบคนที่ยังไม่รู้มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ

วันที่ 2 ก.ค.62 นายสาธิต เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ เกี่ยวกับมาตรการ การนำของเหลว เจล สเปรย์ (LAGs) ขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร ว่า เดิมท่าอากาศยานทุกแห่ง                   ในประเทศไทย ได้ปฏิบัติการตามประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน ที่ประกาศและมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่                 ปี พ.ศ.2550 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่กำกับดูแลด้านการบินของไทย ได้ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และออกประกาศ “หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562” ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

สาระสำคัญประการหนึ่งที่แตกต่างจากเดิม                 คือการกำหนดคำนิยามของ “ของเหลว เจล สเปรย์” หมายรวมถึงของเหลวในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำ เครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส น้ำพริก หรืออาหารอย่างอื่นที่อยู่ในซอส หรือที่มีส่วนประกอบเป็นของเหลวในปริมาณมาก ตลอดจนครีม โลชั่น เครื่องสำอาง น้ำมัน น้ำหอม หรือเจลในรูปแบบต่างๆ เช่น ยา ยาสีฟัน อาหาร ยาสระผม เจลอาบน้ำ หรือวัตถุหรือสารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีแรงดันและต้องฉีดพ่นเพื่อนำออกมาใช้ เช่น สเปรย์ โฟม รวมถึงวัตถุหรือ                    สารที่มีส่วนผสมของของแข็งและของเหลว เช่น มาสคารา ลิปสติก หรือลิปปาล์ม ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำของเหลว                         ที่เข้าข่ายตามคำนิยามดังกล่าวไปกับอากาศยานได้ ในรูปแบบสัมภาระลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) แต่หากต้องการนำติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยาน จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและมีปริมาตรไม่เกิน 100 มิลลิลิตร                         โดยต้องมีข้อความระบุปริมาตรของบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน

สำหรับอาหารพื้นเมืองที่เข้าข่ายตามประกาศของ กพท.ได้แก่ อาหารพื้นเมืองที่มีลักษณะเป็น                      อาหารเหลว และน้ำพริกต่างๆ ที่มีส่วนผสมของน้ำจำนวนมาก หากต้องการนำไปกับอากาศยานต้องอยู่ในรูปแบบสัมภาระลงทะเบียน หรือหากต้องการนำติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยาน จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท             มีปริมาตรไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และมีข้อความระบุปริมาตรของบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน ส่วนอาหารพื้นเมืองอื่นๆ   เช่น แคบหมู ไส้อั่ว สามารถนำเข้าเขตหวงห้าม และขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานได้ แต่ต้องปิดบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิด เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนภายในห้องโดยสารอากาศยาน

ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ทั้งที่ร้านค้าในสนามบินเชียงใหม่และร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ได้สอบถามและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว โดยเฉพาะการติดสลากที่ชัดเจน ส่วนผลิตภัณฑ์ สินค้าที่เข้าข่ายหากไม่ผ่านการตรวจทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำลายทิ้ง ซึ่งนับตั้งแต่ที่มีการตรวจตราให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกพท.นั้นจากที่พบมากกว่า 150 รายในแต่ละวัน ก็มีจำนวนลดลงมาเรื่อยๆ จนบางวันก็แทบไม่มี ซึ่งทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีป้ายประกาศเตือนไว้ชัดเจน.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้