กรมชลประทานปัจฉิมนิเทศสร้าง 3 อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จอมทอง-ฮอด คาดใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี

กรมชลประทานปัจฉิมนิเทศสร้าง 3 อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จอมทอง-ฮอด คาดใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี

กรมชลประทานจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ หลังการศึกษา ออกแบบ และสำรวจโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปอน แม่ฮอดและห้วยแม่ป่าไผ่ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่อ.จอมทองและฮอดมาถึงขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะสรุปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครม.เพื่อเดินหน้าก่อสร้าง คาดแต่ละอ่างฯใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี

วันที่ 14 ส.ค. 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดงานประชุมปัจฉิมนิเทศ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการคือ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อ.ฮอดและอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน  เป็นผู้กล่าวรายงาน มีประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กล่าวว่า  กรมชลประทานได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยู เอฟ โอ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด, บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด และบริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการงานสำรวจ ออกแบบโครงการฯโดยกรมชลประทานเร่งรัดการออกแบบ “อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่” ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วันเพื่อให้ได้ก่อสร้างได้โดยเร็ว

สำหรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปอน เป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวแบบแบ่งโซน มีความจุอ่างฯ  2.03 ล้าน ลบ.ม มีพื้นที่รับประโยชน์ 4,267.54 ไร่  อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด เป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวแบบแบ่งโซนเหมือนอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ความจุอ่างฯ  3.31 ล้าน ลบ.ม มีพื้นที่รับประโยชน์ 4,442  ไร่ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว  ความจุอ่างฯ  20.41 ล้าน ลบ.ม มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,683 ไร่

“ทั้งนี้จะมีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ก่อน ภายในปี 2564 โดยจะดำเนินการก่อสร้างถนนและบ้านพัก แคมป์คนงานก่อสร้างก่อน เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อยู่ในเขตพื้นที่ของกรมป่าไม้การขอใช้ประโยชน์ในการดำเนินการก่อสร้างทำได้เร็วกว่าอีก 2 อ่างซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาในการขอใช้พื้นที่ประมาณ 1-2 ปี โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มสร้างได้ในปีถัดไป”ผอ.สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กล่าวและชี้แจงอีกว่า

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะก่อสร้างได้ ต้องดำเนินการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมถึงคณะรัฐมนตรี ก่อนจะถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมการก่อสร้าง  ในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่ปอน คาดว่าใช้งบประมาณเตรียมการและก่อสร้างประมาณ 341 ล้านบาทอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด 525 ล้านบาท และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ 716 ล้านบาท อาจจะต้องใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

ปัจจุบันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีจำนวน 3,372 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 3,106 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 96 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อม จำนวน 170 โครงการ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อม จำนวน 27 โครงการ ซึ่งอ่างเก็บน้ำแม่ปอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็น 3 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป .

 

You may also like

พาณิชย์เชียงใหม่ จับมือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่กลับดีขึ้น

จำนวนผู้