Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล 25-27 พ.ค.นี้

Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล 25-27 พ.ค.นี้

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางจัดงาน  ​Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค.นี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขยายตลาดการค้าข้าว

ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายวัชระ​ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง​ เป็นประธานเปิดงาน ​Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล​ โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

สำหรับการจัดงานมหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากลหรือ งาน ​Lanna Rice นั้น จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดงาน  Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการขยายตลาดการค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพโดยตรง และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่อ่องสอน) สู่กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการเพราะปลูกตลอดจนถึงการจัดจำหน่าย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกชื้อ เลือกชิม ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและ แม่ฮ่องสอน พร้อมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ และการแสดงดนตรีล้านนาทุกวัน โดยการจัดงาน Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 นี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต.

 

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้