LACMUD กังวลต่อความอยุติธรรมในสังคม-จัดละครล้อเลียน ส.ส.งูเห่า

LACMUD กังวลต่อความอยุติธรรมในสังคม-จัดละครล้อเลียน ส.ส.งูเห่า

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ / ละครหน้าคณะนิติศาสตร์ มช. “มานี มีแชร์ ตอน มานีจับงู” ล้อเลียนปรากฏการณ์ ส.ส.งูเห่า ในสภา พร้อมเปิดถ้อยแถลงแสดงความกังวลต่อความอยุติธรรมในสังคมไทย ของสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย ระบุอยากให้ร่วมกันผลักดันสังคมไทยไปสู่สังคมยุติธรรม มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเมื่อเวลา 16.30 น. ที่หน้าตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีกิจกรรมละคร “มานี มีแชร์ ตอน มานีจับงู” ของกลุ่มลานยิ้ม ล้อเลียนการซื้อตัว ส.ส. จนเกิดปรากฏการณ์ “งูเห่า”ขึ้นในช่วงเปิดสภา จากนั้นนายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ นักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ มช. และแกนนำสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย (LACMUD) ได้อ่านถ้อยแถลงแสดงความกังวลต่อความอยุติธรรมในสังคมไทยเนื้อหาระบุถึงข้อครหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหลายฝ่าย หลังการเลือกตั้ง ส.ส. โดยเฉพาะผู้ถูกมองว่าเป็นการรมการผู้ควบคุมกติกาในการเลือกตั้ง ที่หลายครั้งไม่แสดงความยุติธรรมให้ปรากฏแก่สังคมไทย และเมื่อประกาศใช้วิธีการคำนวณคะแนนของ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็ไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง มีการเอื้อประโยชน์แก่บางพรรค ที่ถูกเรียกว่า “ส.ส.เอื้ออาทร” คือ ส.ส.จากพรรคขนาดเล็กมาก เข้าไปสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเผด็จการทหาร ทั้งยังมีการเลือกดำเนินคดีกับ ส.ส.เพียงบางคน เช่น กรณีเรื่องหุ้นสื่อของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายธนาธร ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอื่น ซึ่งน่าสังเกตว่ากระบวนการทำงานรวดเร็วผิดปกติ ทั้งที่มีกรณีคล้ายคลึงกันที่ถูกยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่กลับดำเนินการอย่างเชื่องช้า เหมือนเลือกปฏิบัติหน้าที่เพียงบางงานเท่านั้น นอกจากนี้ การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดของพรรคการเมืองก็ปรากฏถึงความเอนเอียงและเลือกปฏิบัติ มีความรวดเร็วในการทำงานที่แตกต่างกัน ในฐานะพลเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย อันมีศักดิ์และสิทธิ์ในการตั้งคำถาม อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น มีความกังวลต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเสมอมา จึงหวังว่าจะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคม และทุกคนจะร่วมกันผลักดันให้สังคมไทยไปสู่สังคมที่ยุติธรรม มีประชาธิปไตยที่แท้จริง.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

จำนวนผู้