686 องค์กรให้กำลังใจหมอธีระวัฒน์ – จี้พรรคการเมืองเลิกสารเคมีอันตราย

686 องค์กรให้กำลังใจหมอธีระวัฒน์ – จี้พรรคการเมืองเลิกสารเคมีอันตราย

ภาคีเครือข่ายการสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร แถลงการณ์ขอให้ จุฬาฯ ยกเลิกการสอบสวน นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา  ออกสื่อรณรงณ์ยกเลิกสารพิษอันตราย  พร้อมทวงถามสัญญาจากพรรคการเมืองผลักดัน พ.ร.บ เกษตรยั่งยืนเมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนภาคีเครือข่ายการสนับสนุน การแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร เดินทางมาให้กำลังใจศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หลังจากจุฬาฯ มีหนังสือเรียกสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน กล่าวหาถึงการออกสื่อเรื่องการรณรงค์ ยกเลิกสารพิษพฤติกรรมนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และมีการกระทำผิดจริยธรรม กระทำผิดวินัย

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี  ตัวแทนภาคีเครือข่ายการสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร  ออกแถลงการณ์ถึงจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ให้ปกป้องบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยมีการเสนอให้ตั้งคณะทำงานที่ปราศจากผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากผู้กล่าวหา ก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

นอกจากนี้ ควรสนับสนุนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มีการแถลงให้ยกเลิกการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง  และขอเรียกร้องให้ประชาชนรวมถึงพรรคการเมืองทุกพรรค ที่ประกาศว่าจะแบนสารพิษร้ายแรง ร่วมกันตรวจสอบและติดตามการทำหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายนายวิฑูรย์ ยังได้เรียกร้องพรรคการเมืองที่เคยสัญญาว่าจะผลักดันให้เกิดพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. เกษตรยั่งยืน ซึ่งการเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย จะช่วยให้เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากขึ้น

“ เครือข่ายทั้ง  686 องค์กร เป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งออกมารณรณรงค์ยกเลิกสารเคมีอันตราย  โดยขณะนี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสนใจที่เดินหน้าเกษตรอินทรีย์โดยส่งทีมงานมาหารือ ในการตั้งสำนักงานเกษตรอินทรีย์ “

ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีหนังสือลับที่ 4636/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน กล่าวหาถึงการออกสื่อเรื่องการรณรงค์เพื่อยกเลิกสารพิษการเกษตร เช่น สารพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส สารตกค้างในผักและผลไม้ ฯลฯ ของศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โดยร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และมีการกระทำผิดจริยธรรมกระทำผิดวินัยด้าน ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา บอกว่า ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์ พบเห็นเกษตรกร คนไข้ ได้รับสารพิษจากพาราควอตมาอย่างต่อเนื่อง แม้ 2 – 4 ซีซี ก็เป็นอันตรายถึงชีวิต  และเมื่อ สารพาราควอต ตกค้างในดินในน้ำ ก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพ ดังนั้นสิ่งที่ตนทำมาตลอดเพื่อปกป้องชีวิตเกษตรกร คือเสนอให้ภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงบประมาณหรือมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรระหว่างการเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ขณะที่นายบุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวยืนยันว่าการดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เป็นไปตามกระบวนการปกติ ไม่ได้เป็นการสอบสวน แต่เป็นเพียงการหาข้อเท็จจริง หลังจากมีการร้องเรียนต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ และบุคคลกรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีผลกระทบในหลายมิติ ทั้งในมหาวิทยาลัย และภาคสังคม ทั้งนี้ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการได้ เนื่องจากเป็นการหาข้อเท็จจริงในทางลับ เพื่อความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่จะได้ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงข้อมูลด้วยส่วนสาเหตุที่ต้องเลื่อนการชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งมีกำหนดในวันนี้ (29 ส.ค.) ออกไปเนื่องจากมีภาคประชาชนมารวมตัวเรียกร้อง รวมถึงได้รับข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพิ่มเติม โดยจะมีการนัดหมายเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงข้อมูลอีกครั้ง โดยยังไม่สามารถระบุวันนัดหมาย และระยะเวลาของการสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงได้ เนื่องจากขอดูสถานการณ์ และข้อมูลที่จะเพิ่มเติมเข้ามาก่อน

ข้อมูลจากมูลนิธิชีววิถี ระบุว่าประเทศไทยมีการใช้สารเคมีในการเกษตร เป็นอันดับ 6 ของโลก มีการนำเข้าสารเคมี ล่าสุดปี 2561 อยู่ที่ 200 ล้านกิโลกรัม ซึ่งประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนสารเคมี ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กว่า 200 รายการ.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้