ในหลวงพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้เข้ารับการสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่ จำนวน 189 ชุด

ในหลวงพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้เข้ารับการสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่ จำนวน 189 ชุด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) มอบให้แก่ผู้เข้ารับการสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่ จำนวน 189 ชุด

วันนี้ (3 พ.ค. 64) ที่ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้เข้ารับสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด -19 ทำให้มีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ และมีบางส่วนที่ได้ติดเชื้อ จนต้องเข้ารับการสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่นั้น ความทราบถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้มีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) มอบให้แก่ผู้เข้ารับการสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ จำนวน 189 ชุด โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะนำส่งมอบต่อไป

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้