โชว์ศักยภาพยิ่งใหญ่งานNorthern Thailand Food Valley 2018

โชว์ศักยภาพยิ่งใหญ่งานNorthern Thailand Food Valley 2018

Northern Thailand Food Valley 2018 เปิดงานยิ่งใหญ่ ชูการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปในภูมิภาค ที่พร้อมเข้าสู่เวทีการค้า
โลก มั่นใจเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ได้มาต่อยอดความรู้ เชิญร่วม ชม ช๊อป ชิม ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต สินค้าใหม่ๆ
ที่จะมาเปิดตัวในงาน พร้อมโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ

วันที่ 23 มิ.ย.61 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานนอร์ทเทรินไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ 2018 ภายในงานลานนาเอ๊กซ์โป ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย.1 ก.ค.2561
นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ผลักดันให้เกิดโครงการNorthern Food Valley มาตั้งแต่ปี 2555 โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นริเริ่มการสร้างฐานที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เดินหน้าไปสู่ ครัวโลกหรือ Food Forward ได้อย่างมั่นคง ภายใต้การรู้จักและเลือกใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม อันจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) นับตั้งแต่ภาคการ ผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการที่จะสามารถเสริมสร้างจุดแข็งของระบบอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่จะได้อาหารที่ดี ปลอดภัย และมีคุณค่า รสชาติ ตลอดจนรูปลักษณ์ที่ปรับให้เข้ากับผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับการดำเนินดำเนินโครงการ Northern Thailand Food Valley ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้มาบูรณาการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1/ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่/อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)/ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(FIN)/ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1(BOI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ (สวทช.) รวมถึงสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมโอบิฮิโร (OCCI) จังหวัดโทะกะจิ ประเทศญี่ปุ่น ได้ตกลงความร่วมมือในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย จังหวัดโทะกะจิ ประเทศญี่ปุ่น และรัฐเค
ดะห์ ประเทศมาเลเซียขึ้น โดยมีเป้าหมายการสร้างแบรนด์สินค้า และการพัฒนาพื้นที่ Northern Food Valley
กิจกรรมที่จัดขึ้นในโซน Northern Thailand Food Valley ภายในงาน Lanna Expo 2018 โดยสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่ง
เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่มี
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนมากกว่า 200 บูท โดยมี ไฮไลท์ที่สำคัญ ได้แก่1. Northern Creative Food to the Future พาวิ
ลเลี่ยน ที่จะนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคตจากผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ
2. การจำหน่ายอาหารแผงลอยสไตล์ญี่ปุ่น (Yatai) โดยเมือง Obihiro จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ปะทะกับร้านอาหารชั้นนำของภาคเหนือตอน
บน 1
3. Chiang Mai Food Truck Club นำเสนออาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายบนรถตกแต่งสวยงาม มีเอกลักษณ์ และสไตล์เฉพาะตัว
4. การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร จากผู้ประกอบการชั้นนำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาทิเช่น ผักผลไม้แปรรูป เครื่องปรุงรส ของทานเล่น เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ชาและกาแฟ เป็นต้น
5. การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
ในการเชิญผู้ซื้อรายใหญ่จากกรุงเทพ มาทำการเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ งาน Lanna Expo 2018 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้