โครงการชลประทานเชียงใหม่เพิ่มการระบายน้ำท้ายประตูระบายแมน้ำปิงช่วยเจือจางน้ำเสีย”

โครงการชลประทานเชียงใหม่เพิ่มการระบายน้ำท้ายประตูระบายแมน้ำปิงช่วยเจือจางน้ำเสีย”

โครงการชลประทานเชียงใหม่เพิ่มการระบายน้ำท้ายประตูระบายแมน้ำปิงช่วยเจือจางน้ำเสีย”


วันอาทิตย์ที่5มกราคม2563นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามจุดบรรจบคลองแม่ข่ากับลำน้ำแม่ปิงบริเวณบ้านดอนชัยหมู่ที่4ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำจากคลองแม่ข่าที่รับน้ำผ่านชุมชนสองฝั่งในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ สภาพน้ำมีสีคล้ำดำ

ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในลำน้ำปิง ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1เพิ่มการระบายน้ำท้ายประตูระบายน้ำแม่น้ำปิง(ท่าวังตาล)จากเดิมระบาย2.7ลบ.ม/วินาทีเป็น3.9ลบ.ม/วินาทีหรือประมาณ 337,000ลบ.ม/วันเพื่อเจือจางน้ำเสียในลำน้ำปิงซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระชังในลำน้ำปิงที่เพาะเลี้ยงบริเวณท้ายลำน้ำจากสบคลองแม่ข่า

ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่1มีแผนการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลในช่วงฤดูแล้งนี้ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม2563ถึงต้นเดือนกรกฏาคม2563จำนวน70ล้าน.ลบ.ม.เพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์แม่น้ำปิงและไม้ผลไม้ยืนต้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ไม่ระบายน้ำเสียต่างๆลงสู่แม่น้ำปิงและขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเพาะปลูกนาปรังในปีนี้ไปก่อนเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักมีน้อยและต้องใช้น้ำสำรองสำหรับการเพาะปลูกช่วงต้นฤดูฝนหน้าที่จะมาถึงหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงหรือฝนมาล่าช้า

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้