แบงก์ชาติจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึก”ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์”เปิดให้แลก 20 ก.ย.นี้

แบงก์ชาติจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึก”ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์”เปิดให้แลก 20 ก.ย.นี้

แบงก์ชาติจัดพิมพ์ธนบัตรชุดใหม่“ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์”ธนบัตรที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดให้แลก 20 ก.ย.นี้

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นายสิงห์ชัย บุญยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ กล่าวว่า แบงก์ชาติได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ให้พิมพ์ธนบัตรชุดใหม่ขึ้นคือ “ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยจะใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป

ธนบัตรที่ระลึกชุดพิเศษดังกล่าวนี้ ได้เชิญภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในธนบัตรที่ระลึกชุดนี้ เพื่อให้เราย้อนรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนตราบนิจนิรันดร์

โดยธนบัตรชุดพิเศษจัดพิมพ์ทั้งหมด  5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท โดยประชาชนสามารถแลกธนบัตรทุกชนิดราคา ผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 60 เป็นต้นไป.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้