เร่งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและสะพานข้ามน้ำปิง หน.ช่างควบคุมฯเผยช่วงสงกรานต์เปิดให้ใช้ทางลอดเพื่อระบายการจราจร

เร่งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและสะพานข้ามน้ำปิง หน.ช่างควบคุมฯเผยช่วงสงกรานต์เปิดให้ใช้ทางลอดเพื่อระบายการจราจร

เร่งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและสะพานข้ามน้ำปิง หน.ช่างควบคุมฯเผยช่วงสงกรานต์เปิดให้ใช้ทางลอดเพื่อระบายการจราจร พร้อมปรับเปลี่ยนแบบและชื่อสะพานเป็น “ขัวสลีเวียงพิงค์”ตามที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร้องขอ

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล หัวหน้าช่างผู้ควบคุมโครงการทางลอดหมายเลข 11 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1001 เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการก่อสร้างทางลอดแม่โจ้(เทพปัญญา) ว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวรวมถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ระยะทาง 3.04 กิโลเมตร ขนาด 10 ช่องทางจราจร เริ่มสัญญาเมื่อ 9 มีนาคม 2558 วงเงินก่อสร้าง 1,172.771 บาท โดยมีบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างผลงานรวม 84.679% และแผนงานรวม 82.924% ซึ่งเร็วกว่าแผนงานถึงร้อยละ 1.755

สำหรับโครงการก่อสร้างนี้ เดิมระยะสิ้นสุดสัญญาคือวันที่ 2 มีนาคม 2561 แต่ได้มีการขยายเวลาให้กับผู้รับเหมาออกไปครั้งแรกเนื่องจากรอให้การประปาส่วนภูมิภาคย้ายท่อประปาขนาดใหญ่โดยขยายถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 ต่อมาทางกลุ่มรักษ์บ้าน รักษ์เมืองและทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือมาถึงโครงการฯ ขอให้มีการตั้งชื่อทางลอดและสะพานใหม่ โดยให้ตั้งชื่อสะพานข้ามแม่น้ำปิงว่า “ขวัสรีเวียงพิงค์ พร้อมกับภาษาล้านนากำกับ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งขอให้มีการตกแต่งสะพานด้วยศิลปกรรมล้านนา โดยแนบแบบตัวอย่างมาให้

“ทางโครงการได้หารือกับผู้รับจ้าง และจัดหาออกแบบให้ตรงกับที่ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร้องขอมา ซึ่งได้มีการแก้ไขแบบเดิมและปรับเพิ่มงบประมาณจากเดิมล้านกว่าบาทไปอีกเท่าตัว โดยสะพานที่ออกแบบใหม่ใช้งบประมาณรวม 3 ล้านกว่าบาท นอกจากนี้ยังได้ออกแบบและตกแต่งสถาปัตยกรรมล้านนาบริเวณทางลอด ซึ่งชาวบ้านตำบลฟ้าฮ่ามและตัวแทนชุมชนได้ร้องขอให้มีการเปลี่ยนชื่อทางลอดจากทาง “ทางลอดแม่โจ้”โดยเปลี่ยนมาเป็น”ทางแยกฟ้าฮ่าม”แทน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีนี้”หัวหน้าช่างผู้ควบคุมโครงการทางลอดหมายเลข 11 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1001 กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะพยายามเปิดให้ใช้งานอุโมงค์ทางลอดฟ้าฮ่ามทั้งสองด้าน จากที่ปัจจุบันมีการเปิดให้ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณนั้น และการก่อสร้างภายในอุโมงค์ทางลอดซึ่งอยู่ระหว่างการตกแต่งกำลังดำเนินการอยู่ แต่ก็คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จทันตามสัญญา ซึ่งขณะนี้ผลงานก็เร็วกว่าแผนงานอยู่แล้ว.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้