เทศบาลนครเชียงใหม่ลงนามMOUกับมช.ติดเซนเซอร์จุดห้ามจอดรองรับ Smart City

เทศบาลนครเชียงใหม่ลงนามMOUกับมช.ติดเซนเซอร์จุดห้ามจอดรองรับ Smart City

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

เทศบาลนครเชียงใหม่ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดเซนเซอร์จุดห้ามจอด ถ.นิมมานเหมินทร์-ศิริมังคลาจารย์ รองรับ Smart City

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและระบบข้อมูลอัจฉริยะเพื่อรองรับการพัฒนา Smart City ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในการกำหนดจุดห้ามจอดรถตามแนวขาว – แดง บริเวณทางเลี้ยว ทางแยก ในย่านถนนนิมมานเหมินทร์ และถนนศิริมังคลาจารย์ เฉพาะเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่

และได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนนิมมานเหมินทร์ และ ถนนศิริมังคลาจารย์ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีรถจอดในพื้นที่ห้ามจอดบริเวณต้นซอย ทำให้การเลี้ยวรถเข้าไปในซอยทำได้ลำบาก จนส่งผลให้การจราจรบนถนนสายดังกล่าวติดขัดตามมา เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตั้งชุดอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อตรวจจับรถที่จอดในพื้นที่ห้ามจอดในซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนนิมมานเหมินทร์-สิริมังคลาจารย์ จำนวน 113 จุด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ต้นแบบแล้วเสร็จจำนวน 52 จุด คิดเป็นร้อยละ 46 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน คาดว่าจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ครบ 113 จุดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้