เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า นำร่องพื้นที่ทบ.เมืองแม่เหียะ พร้อมทดลองติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า

เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า นำร่องพื้นที่ทบ.เมืองแม่เหียะ พร้อมทดลองติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า

จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า นำร่องพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมทดลองติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ทดสอบการดำเนินงานจริงของสังคมคาร์บอนต่ำในระดับท้องถิ่น และมุ่งให้เกิดการขยายผลในทุกภาคส่วน

วันนี้ (20 ธ.ค. 64) ที่บริเวณลานช้างคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการ “Chiang Mai EV Society ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้จัดขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่ายในเมืองเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดโครงการ “การจัดการเมืองเชิงระบบในภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพัฒนากลไกกระบวนการพัฒนาธุรกิจและบริการสาธารณะต้นแบบ (Area Sandbox) เชื่อมต่อแผนธุรกิจและแผนการบริการสาธารณะของเมือง โดยใช้พื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นพื้นที่นำร่อง พร้อมทดลองติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อทดสอบการดำเนินงานจริงของสังคมคาร์บอนต่ำในระดับท้องถิ่น และเกิดการขยายผลทุกภาคส่วน ในการร่วมกันปรับเปลี่ยนการใช้ยานยนต์พลังงานน้ำมันเป็นยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และเดินหน้าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ รองรับเงื่อนไขของภาวะปกติใหม่ หรือ New Normal

ด้าน นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนให้นำยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้แทนยานยนต์พลังงานฟอสซิล ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเดินทาง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการนี้ จึงถือเป็นการนำร่องให้เชียงใหม่มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ และเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกันนำยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามาทดแทนยานยนต์พลังงานน้ำมัน และส่งผลให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองไร้มลพิษอย่างแท้จริง.

 

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้